Nytt

Tall fra Danmarks Statistiks rapport i desember 2007 viser at mer enn hver femte unge mannlige etterkommer av innvandrere fikk minst en dom i 2005. Det er over dobbelt så mange som blant etniske dansker.

De er født og opvokset i Danmark. Alligevel er unge efterkommere af indvandrere langt mere kriminelle end unge indvandrere og unge med dansk baggrund.

22 procent – flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005. Det tilsvarende tal for etniske danskere i samme aldersgruppe var under halvdelen, 9,8 procent, mens 12,5 procent af de unge indvandrere blev dømt.

»Andengenerationsindvandrere fylder forholdsvist meget i alle vores statistikker, så jeg kan desværre sagtens genkende billedet,« siger drabschef Ove Dahl fra Københavns Politi.

Ifølge rapporten fra Danmarks Statistik representerer mannlige andregenerasjonsinnvandrere en uforholdsmessig stor del av statistikkene innenfor stort sett alle typer kriminalitet – både salg av narkotika, overtredelse av ferdselslover, røveri og vold.

16,5 prosent av 1000 andregenerasjonsinnvandrere ble således dømt for vold i 2005. Det er over fem ganger så mange som blant etniske dansker.

Psykolog og konsulent for flere fengslers ungdomsavdelinger, Per Thomsen, ser to forklaringer på problematikken

»Den ene er rodløshed og manglende tilhørsforhold. Den andet er forældrenes flygtningebaggrund, der gør, at de har svære traumer og derfor ikke kan sætte sig ind i deres børns følelser. Forældrene bliver ude af stand til at varetage forældreopgaven på en god måde,« siger han.

Danmarks Statistik opplyser om at innvandrere og etterkommere med vestlig bakgrunn fyller langt mindre i forbryteralbumene enn gruppen med ikke-vestlig bakgrunn. Selv om beregningene tar høyde for at den ikke-vestlige gruppen innvandrere er dårligere utdannet og tjener mindre, så er voldskriminaliteten blant denne gruppen hele 42 prosent høyere enn blant befolkningen generelt, og 31 prosent høyere enn for den mannlige befolkningen spesielt, opplyser Danmarks Statistik.

Leder av ungdomsavdelingen i Ringe Statsfengsel, Bjarne Friis, mener at den høye kriminaliteten blant mannlige andregenerasjonsinnvandere skyldes en forfeilet oppdragelse:

»Nogle af knægtene er opdraget ud fra et verdensbillede, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Billeder om, at det er ’os mod de andre’, om at det eneste rigtige er at være muslim, og at alle andre er vantro. Samtidig er faren som regel meget fraværende i børnenes liv,« siger han.

Ifølge Bjarne Friis har hans afdeling haft cirka 70 unge mandlige indsatte på seks år. Ud af dem var de 62 drenge med indvandrerbaggrund.

Drabschef i Københavns Politi Ove Dahl peger også på forældrene.

»De er ikke gode nok til at holde øje med deres lektielæsning, lære dem at have respekt for autoriteter, at tale ordentligt og have respekt for andre mennesker. Det er ganske elementære ting, som de ikke får lært. Forældrene må se at melde sig ind i kampen. Ellers taber vi de unge,« siger han.

Avisen.dk: Unge efterkommere er de mest kriminelle

Avisen.dk: Det er forældrenes skyld når Ali er voldelig