EU uttrykker bekymring over at muslimer utgjør en stadig større del av innsatte i europeiske fengsler. EU mener problemet skyldes feilslått integrasjon og økende marginalisering, og krever nå at medlemslandene sikrer ikke-vestlige innvandrere, herunder muslimer, bedre vilkår og rettigheter for å stanse utviklingen: Det siges, at man kan måle et samfunds civilisationsgrad på dets fanger. […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.