Gjesteskribent

Psykologen Nicolai Sennels var ansatt i København kommune. Det er han ikke lenger. Under et seminar om integrering der folk ble bedt om å si sin mening, tok Sennels dem på ordet. Han ga en usminket virkelighetsbeskrivelse av hvor store problemer det er med integrering av muslimer i Danmark. Det falt flere ledere tungt for brystet. Sennels måtte slutte. Samme situasjon ser vi utspille seg også her i landet: Det er motstand ovenfra mot å kalle en spade en spade. Hvilke konsekvenser vil det ha for integreringen hvis de mest uredde finner ut at deres syn ikke er velkomment? Hvis offentlig sektor blir dominert av nikkedukker og taushet, vil problemene bare vokse. Eliten er blitt gissel for sin egen politikk.

Snaphanen skriver om store faglige og menneskelige kløfter mellom mennesker.

Der går efterhånden næppe en dag, hvor ikke Morten Uhrskov Jensens titel «Et delt Folk» bliver aktualiseret. Venskaber, ægteskaber, kollegiale forhold – alt er påvirket og under splittelse af hvad der er sket på bare én generation. Ikke at alt var harmoni før, men jeg tror ikke venskaber og fjendskaber har været så dybe siden besættelsesgenerationen

Danmarks Radio hadde et program om Sennels og uviljen mot å lytte til hans kritikk.

Kom og giv dit bud på, hvordan vi forbedrer integrationen i kommunen.Sådan lød indbydelsen til medarbejderne i Københavns Kommune, da der i februar blev holdt en stor konference om blandt andet kriminalitet og radikalisering .Men opfordringen skulle åbenbart ikke tages helt bogstaveligt. For psykolog Nicolai Sennels, der tog ordet i debatten, fik en påtale og han vælger nu at fratræde sit job.

– Det jeg gerne vil have er, at vi har en saglig debat. Den har jeg opfordret til som psykolog, der arbejder med kriminelle indvandrere til daglig. Det er jeg så blevet straffet for, siger Nicolai Sennels. Under konferencen kom Nicolai Sennels med sin uforbeholdne mening. [..]
..
– Jeg mener, at det er farligt for debatten, at der sidder chefer i Københavns Kommune, der aktivt forsøger at lukke munden på medarbejdere. Det er farligt for diskussionen, men også for de mennesker vi prøver at hjælpe og forstå, siger psykologen.

Sennels har skrevet tre omfattende kronikker om problemene. Vi har tidligere lagt ut:

Farlige tabuer

»Muslimer hyppigste årsag til statistik«

Kronik af Nicolai Sennels, psykolog

Forleden dag hørte jeg denne joke: «Muslimer er efter sigende den hyppigste årsag til statistik!»

Desværre er det ikke kun en sjov omskrivning af 80’er-vittigheden om, at rygning var den hyppigste årsag til søjlediagrammer. De bekymrende meldinger fra samtlige medier, den voksende utryghed blandt befolkningen og politikernes fortsatte stramninger på udlændingeområdet taler sit tydelige sprog: muslimer og islams udbredelse i Vesten er en meget hyppig årsag til statistik. Og selvom latterliggørelse bestemt er det bedste våben mod folk, som forsøger at vinde magten gennem frygt og terror, så skal man have en særdeles veludviklet sans for humor for synes, at de bekymrende tal er morsomme.

For dem som mener, at holdninger ikke er nok, men at der også må kendsgerninger på bordet, kommer her en række tal og statistikker omkring islam og muslimer i både Danmark og resten af verden. De er samlet til gavn for alle, som lyst til lidt solidt skyts i diskussionen om indvandring, muslimer og islam.

Muslimer i Danmark

Det er svært at bestemme det nøjagtige antal af muslimer i Danmark, men der er bred enighed om, at tallet ligger på mindst 200.000 i dag. Dette svarer til 3,8 procent af den samlede befolkning. De mange muslimer i Danmark skyldes dels indvandring og dels, at Danmark har taget imod en hel del flygtninge fra muslimske lande. Derudover har mange indvandrere og flygtninge senere fået deres familier til landet gennem familiesammenføring. Endelig er fødselsraten hos herboende muslimer ganske enkelt højere end hos danskerne. Børn af indvandrere og flygtninge kaldes efterkommere.

Fødselsraten (antal fødsler pr. kvinde) i Danmark er 1,7 procent for danskerne og omkring 2,5 procent for muslimske indvandrere og flygtninge. Hver kvinde skal i gennemsnit føde 2,1 børn, for at befolkningstallet ikke falder. De danske kvinder ligger således under dette tal, mens de muslimske kvinder ligger over. Der bliver altså færre danskere og flere muslimer i Danmark.

Antallet af muslimsk fødte børn vil stige i fremtiden, fordi mange muslimske efterkommere er ved at komme i en alder, hvor de får børn. 87 procent af de børn, som er født af efterkommere er således født af mødre med såkaldt ikke-vestlig baggrund. Muslimske kvinder i 20-24 års alderen føder mere end tre gange så mange børn som danske kvinder i samme aldersgruppe. Man kunne tro, at dette skyldes, at danske kvinder fødere senere i livet end indvandrerne, men dette er faktisk ikke tilfældet. For aldersgruppen 35-39 årige føder muslimske kvinder næsten dobbelt så mange børn som danske kvinder i samme aldersgruppe. Selvom det er blevet sværere at komme til Danmark som indvandrer og flygtning, så vil antallet af muslimer i forhold til antallet danskere i Danmark altså forsætte med at stige i fremtiden.

Muslimer i arbejde

I 2007 havde 49 procent af vores ikke-vestlige indvandrere et job. 61 procent af efterkommerne, altså indvandrerbørn som er født og opvokset i Danmark, havde et job. Til sammenligning var beskæftigelsesfrekvensen danskerne på 77 procent. Der er altså et godt stykke vej til, at folk med ikke-vestlig baggrund bliver ligeså aktive på arbejdsmarkedet, og dermed bidrager ligeså meget med skattekroner osv., som danskerne.

Ved nærmere undersøgelser viser det sig, at indvandrere fra ikke-vestlige land, som ikke er muslimer, har højere beskæftigelse end muslimske indvandrere. På listen over størst arbejdsløshed blandt ikke-vestlige indvandrere optages de ni første pladser af indvandrere fra muslimske lande. Først på en 10. plads kommer et ikke-muslimsk indvandrergruppe, nemlig vietnameserne.

Når det kommer til andelen af indvandrere på overførselsindkomst, så er tallet også generelt meget højt. I Vallensbæk er 25 procent af indvandrerne på overførselsindkomst, hvilket betegnes som «fremragende». I Ishøj er tallet 36 procent. I Hillerød er hele 69 procent af indvandrerne på overførselsindkomst kun overgået af Odense med 70 procent.

Muslimer og uddannelse

Ikke-vestlige indvandrere og deres børn og børnebørn klarer sig også væsentligt dårligere end danskerne, når det kommer til uddannelse. 64 procent af alle børn med arabisk baggrund kan ikke læse og skrive, når de forlader folkeskolen. 60 procent af de unge med ikke-vestlig baggrund, som påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse dropper ud af deres uddannelse inden de er færdige. Det fremhæves her, at muslimske unge oftere falder fra uddannelserne, end ikke-vestlige unge fra lande som ikke er muslimske.

Af indvandrerbørn, som er født og opvokset i Danmark, har mere end hver tredje ingen uddannelse. Hos danskere er det mindre end hver femte, som ikke får en uddannelse. Både i folkeskolen og hvad angår videre uddannelse, så klarer muslimske indvandrere klarer sig dårlige end andre ikke-vestlige indvandrere.

Ghettoer og det uhyggelige D-indeks

Den manglende integration viser sig også ved, at indvandrere ikke blander sig med danskere. 36 procent af vores almene boligområder er således på vej til at blive regulære muslimske ghettoer.

Man taler i denne sammenhæng om et særligt D-indeks. Hvis D-indekset er fra 0-30, så er det er udtryk for, at sammensætningen af indvandrere og danskere bor blandet med hinanden. Hvis det er mellem 30-60, så er der tydelige tegn på adskillelse mellem befolkningsgrupperne. Hvis den er over 60, så er det er udtryk for, at danskere og indvandrere reelt lever i adskilte samfund. Samlet set er D-indekset for Danmark 54 for ikke-vestlige indvandrere, hvilket altså betyder, at Danmark er på grænsen til reelt at bestå af to forskellige samfund af henholdsvis danskere og indvandrere. I en række store danske provinsbyer som Haderslev, Ikast, Korsør, Esbjerg og Kalundborg er D-indekset over 60.

Muslimske indvandreres manglende følelse af fællesskab med det danske samfund kom måske tydeligst frem i de voldsomme optøjer i uge 7 i 2008, hvor muslimer antændte flere hundrede brande landet over. Disse optøjer var danmarkshistoriens første muslimske oprør. Når man tager de høje fødselstal i muslimske familier, deres fattigdom, mangel på uddannelse og den store adskillelse mellem danskere og muslimer i betragtning, er der bestemt ingen sikkerhed for, at disse optøjer bliver de sidste. Der er heller ingen garanti for, at de ikke bliver voldsommere og fulgt af flere krav end sidste gang.

Kriminalitet begået af muslimer

Kriminaliteten blandt muslimske indvandrere og deres efterkommere er ekstrem høj. Omkring 65 procent af al kriminalitet i København bliver i dag begået af muslimer. Ifølge chefkriminalinspektør Per Larsen, topper indvandrerbander listen over kriminalitetsproblemer i Danmark. Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg vurderer, at indvandrerkriminalitet er den største trussel mod lov og orden i Danmark.

Tager vi et nærmere kig på statistikkerne over kriminalitet begået af mennesker med fremmed baggrund, så tyder det på, at integrationen går den stik forkerte vej. Det viser sig nemlig, at indvandrernes børn, efterkommerne, er mere kriminelle end generationen før dem. 2.-generationsindvandrere er således mere kriminelle end 1.-generationsindvandrere. Kriminaliteten hos 1.-generationsindvandrere er 8 procent, mens den er 15 procent hos efterkommerne (næsten dobbelt så meget!). Kriminaliteten hos danskerne er til sammenligning på 5 procent.

Der er spekulationer i, hvorfor de senere generationer af indvandrere er mere kriminelle end deres forældre. En af forklaringerne lyder på, at forældrene føler en vis grad af taknemmelighed og lettelse over at være kommet til det trygge og hjælpsomme Danmark. Denne følelse har deres børn og børnebørn ikke, fordi de jo er vokset op her.

Nogle mener, at den høje kriminalitet bland muslimske indvandrere og efterkommere skyldes, at de er dårligere socialt stillede. Sammenligner man indvandrere fra ikke-vestlige lande med indvandrere fra vestlige lande, og tager man højde for indkomst og uddannelsesniveau, så er indvandrere fra ikke-vestlige lande stadigvæk 42 procent mere kriminelle. Teorien om, at det ikke er kultur og religion ikke har en væsentlig betydning for kriminalitet, men at det skyldes sociale vilkår, passer således ikke.

Ikke nok med, at indvandrere fra ikke-vestlige lande begår mere kriminalitet end danskerne. Indvandrerkriminalitet er også væsentligt grovere end «dansker-kriminalitet». Mens danskere oftest dømmes for almindelige trafikforseelser o.lign., så dømmes indvandrere langt oftest efter straffelovens paragraffer. Straffeloven omhandler sager som trusler, vold, røverier, voldtægt, organiseret kriminalitet, mordforsøg og mord. Ifølge rigsstatistiker og leder af Danmarks Statistik, Jan Plovsing, så er straffelovskriminaliteten 141 procent højere for mænd med ikke-vestlig baggrund end gennemsnittet i Danmark. Dette betyder reelt, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere begår mellem to og tre gange så meget straffelovskriminalitet som personer med dansk oprindelse i samme aldersgrupper. Alene voldskriminaliteten er 161 procent højere hos ikke-vestlige indvandrere end gennemsnittet. I 2005 blev mere end hver femte, 22 procent, af efterkommere af ikke-vestlige indvandrerforældre dømt for en eller flere forbrydelser.

Kriminalitet i kroner og øre

Mange af de kriminelle unge under 18 år varetægtsfængsles i surrogat på sikrede institutioner. Der findes i dag omkring 150 sikrede pladser landet over, og de er alle fyldt op (der er endda ventelister). Som priseksempel er prisen for en plads på den sikrede institution Sønderbro i København på 5.629 kr. i døgnet. Dette giver en årlig pris på godt 2 millioner kroner pr. plads. De unge fængsles i gennemsnit i 56 dage, inden de udskrives fra Sønderbro. Dette giver en gennemsnitning omkostning på 315.224 kr. hver gang en ung varetægtsfængsles.

En del af de unge idømmes en såkaldt ungdomssanktion. Ungdomssanktionen er en pædagogisk behandlingsdom, som har til formål at få unge ud af kriminalitet. Prisen for en enkelt plads på en institution for ungdomssanktionsdømte er omkring 1 million danske kroner om året. Pengene er i langt de fleste tilfælde spildt, eftersom 80 procent af de unge begår grov kriminalitet umiddelbart efter behandlingens afslutning.

Over halvdelen af de unge på sikrede institutioner og ungdomssanktioner har muslimsk baggrund. Man kan diskutere, hvorvidt de 3-cifrede millionbeløb som bruges på straf og behandling af kriminelle udlændinge bør inkluderes i beregningerne på, hvor meget integrationen af flygtninge og indvandrere koster det danske samfund.

Muslimer i resten af verden

Islam er verdens hurtigst voksende religion. Dette skyldes primært, at muslimer ganske enkelt får flere børn end andre folkeslag. Der findes i dag omkring 1.4 milliarder muslimer i verden, hvilket svarer til ca. 25 procent af verdens samlede befolkning. Der findes i dag 57muslimske lande i verden. De ligger primært i det nordlige Afrika, Mellemøsten og i Asien. Det største muslimske land i verden er Indonesien med 237 millioner indbyggere.

Ifølge det tyske Central Institute’s Islam Archives bor der i dag mere end 53 millioner muslimer i Europa. 16 millioner af disse muslimer bor i vores EU-lande. Selvom kun 3 procent af Tyrkiets landmasse ligger på det europæiske kontinent, så er landet ifølge en del af vores EU-politikere europæisk, men de 72 millioner muslimske tyrkere er altså ikke talt med i denne statistik. Hvis EU-politikerne får deres vilje og dermed indlemmer Tyrkiet i EU, vil antallet af muslimer i EU blive næsten femdoblet. Hvis problemerne med muslimerne dermed også femdobles, vil Europas kultur, som bringer frihed, uddannelse og velfærd til millioner af mænd og kvinder – uden overdrivelse – være historie.

Flere store byer i Europa har nu mere end 25 procent muslimer. Malmø har rekorden med 35 procent muslimske indbyggere. Et andet eksempel er Berlin, som grundet det store antal tyrkiske indbyggere i dag er den tredje største tyrkiske by efter Ankara og Istanbul. Muslimsk indvandring står for 85 procent af befolkningsvæksten i Europa. Desuden føder muslimske europæere tre gange så mange børn som de ikke-muslimske. I modsætning til de øvrige europæere, så føder muslimerne i Europa så mange børn, at det øger befolkningstallet.

Bare som anekdote kan det nævnes, at der på top-3 listen over mest populære navne til nyfødte drenge i Malmø i 2007 er to muslimske navne. Listen ser således ud: 1) Elias (svensk), 2) Mohammed (muslimsk) og 3) Yosef (muslimsk). Det mest populære pigenavn i Malmø i 2007 var Zahra (arabisk stavemåde).

Koranen og Hadith’erne

Muslimernes hellige skrifter består af to dele. Den ene del er Koranen, som indeholder de åbenbaringer, som profeten Muhammed fik fra Allah. Den anden del er Hadith’erne, som er Muhammeds livshistorie. Hadith’erne er lige så vigtige som Koranen, fordi de forklarer Muhammeds liv og gerninger i detaljer. Ifølge Koranen er Muhammed et perfekt menneskeligt forbillede, og det hører med til det at praktisere islam, at man forsøger at efterleve profetens eksempel som det er beskrevet i Hadith’erne.

Her er først nogle citater fra Koranen og Hadith’erne. Disse citater kan forklare, hvorfor terrorister verden over viser Koranen frem, når de proklamere død over et eller andet. Det kan også forklare, hvorfor muslimer råber «Allah U Akbar!» inden de hænger, skyder, hovedafhugger eller bomber nogen. Islamistiske terrorister og de muslimer, som arbejder mere eller mindre bevidst på at overtage verden, følger blot Koranen og deres profets eksempel:

«Bekæmp og dræb de ikke-troende hvorend i finder dem, tag dem til fange, genér dem, læg dig i baghold og brug alle krigens strategier». Koranen kap. 9, v. 5.

«Bekæmp dem indtil al modstand er væk og alle underkaster sig Allah.» Koranen kap. 8, v. 39.

«Allahs profet (Muhammed) sagde på den dag da Mekka blev erobret ’Fra nu af hedder det ikke udvandring til andre lande, men jihad, hellig krig.» Hadith’en Bukhari: V4B53N412

«Allah giver jer (mænd) lov til at lukke dem (kvinder) inde i separate rum og slå dem, men ikke for hårdt. Hvis de retter sig efter jer, så har de ret til mad og tøj. Behandl kvinder godt, for de er som husdyr og ejer intet selv.» Hadith’en Tabari IX:113

Profetens CV

Muslimernes profet Muhammed er så hellig, at man ikke en gang må tegne ham. Alt hvad han gjorde og sagde tillægges absolut sandhed og skal følges til punkt og prikke. En mand der er et forbillede for det kvarte af jordens befolkning har selvsagt stor indflydelse på, hvordan hans tilbedere opfører sig. Lad os kigge lidt på profetens CV, som det er beskrevet i Koranen og Hadith’erne.

Muhammed startede 73 krige. En stor del af dem var reelt massakre mod forskellige landsbyer. Mændene blev slået ihjel, kvinderne blev voldtaget og alle værdier blev røvet. Det er uklart, hvor mange mennesker Muhammed dræbte ved egen hånd, men i Hadith’erne er der beskrivelser af, hvordan han beordrede halshugning af mellem 600-900 jøder på blot en enkelt dag.

Muhammed giftede sig med en seks-årig pige, Aisha, og havde sex med hende første gang da hun var ni år gammel.

Gode muslimer følger Koranen og Muhammeds eksempel. Da mange af Koranens bud er opfordringer til vold, undertrykkelse, kvindemishandling og krig, ligger islam på mange måder langt fra den Vestlige humanisme. Man kan derfor ganske enkelt ikke være en rettroende muslim og humanist på samme tid. En velintegreret muslim, altså en muslim som bl.a. respekterer og accepterer ikke-muslimer, ytringsfrihed og demokrati, er i Koranen og Muhammed øjne en dårlig muslim. Vestens værdier og normer kan ikke forenes med islam: det er derfor de er i konflikt, og det er derfor denne konflikt vokser dag for dag.

Koranen påbyder krig

Den danske sprogforskerforsker og phd., Tina Magaard, har analyseret de religiøse tekster fra 10 af verdens største religioner. Hendes konklusion er klar: «Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til.»

Tina Magaard fortsætter: «Hvis det er rigtigt, at mange muslimer opfatter Koranen som guds egne ord, der ikke kan fortolkes eller omformuleres, har vi et problem. Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror. Derfor må det være legitimt at spørge muslimerne selv, hvordan de forholder sig til teksten, hvis de tager den for pålydende.»

Ifølge Tina Magaard er der hundredvis af henvisninger til krig og kamp i Koranen. De er med få undtagelser alle rettet mod andre – for eksempel: «Kæmp mod dem fra Skriftens folk, som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, som Allah og Hans Sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens religions, indtil de betaler tribut med egen hån og underkaster sig øvrigheden.» (Koranen kap. 9, v. 29).

Tina Magaard fortæller endvidere, at der i alt er 32 henvisninger til ordet fred i Koranen. Mange af disse henviser dog til det Det Gamle Testamente og De Nye Testamente, og flere af dem er blot almene fredshilsener – som f.eks.: «Abraham sagde: Fred være med dig.» (Koranen kap.19, v. 48) Desuden ændres brugen af ordet fred karakter, efter at Muhammed er kommet til magten i Medina. Selvom ordet fred bruges flere gange i Koranen, sker det derfor oftest i forbindelse med taktiske militære strategier: «I vil finde andre, som vil ønske at leve i fred med jer og leve i fred også med deres eget folk. Hver gang de bliver forledt til fjendtlighed, styrter de hovedkulds deri. Men hvis de ikke holder sig bort fra jer og tilbyder jer fred og holder deres hænder tilbage, så grib dem og dræb dem, hvor end I finder dem. Thi over sådanne har Vi givet jer en åbenbar fuldmagt.» (Koranen kap 4, v.92) «Vær derfor ikke svage, så I opfordrer til fred, når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.» (Koranen kap. 8, v. 36)»

Tina Magaard sammenligner i denne forbindelse Koranen med Biblen: «Der er 32 henvisninger i Det Nye Testamente til ord som kamp, kæmpe, kæmper og krig. Det drejer sig næsten udelukkende om ord og udtryk om den indre kamp med én selv og ens tro – for eksempel: «Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud.’» (Rom kap. 15, v. 30).

I modsætning til Koranen, som først og fremmest taler om, at der kun kan være fred, når alle ikke-muslimer er døde eller undertrykte, så taler Biblen primært om fred i positiv forstand, altså fred for fredens skyld: «Der er 75 brug af ordet fred. Der er generelt tale om to kategorier: fredshilsener og fred for fredens skyld – for eksempel: ’Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.’» (Matt. Kap. 5, v. 9).

Her er en kort oversigt over jihad-angreb begået som følge af Koranens opfordringer, i april 2008:

Jihad-angreb: 185

Antal lande: 14

Religioner som er blevet angrebet: 5

Døde: 943

Hårdt sårede: 1223

Koranen og Hadith’erne opfordrer til kriminelle handlinger ved at skrive, at muslimer har pligt til at terrorisere og dræbe ikke-muslimer. Når man tager i betragtning, at Koranen ikke blot er en almindelig bog, men betragtes af mange som værende en guddommelig opskrift på, hvordan man SKAL leve, så kan man diskutere, om de voldelige dele af bogen overhovedet skal være lovlige.

Æselsex og nobelpriser

Svenskeren Alfred Nobel opfandt dynamitten i 1866. Kort før sin død besluttede han sig for, at hans formue skulle bruges som belønning til mennesker, som havde gjort en usædvanlig indsats for menneskeheden gennem videnskab, kunst og politik. Prisen er uddelt siden 1901 og gives til mennesker, som har gjort en særlig indsats indenfor fysik, kemi, fysiologi/medicin, litteratur, fred og økonomi. Der er i dag uddelt mere end 700 Nobelpriser.

Med en andel på omkring 25 procent af jordens befolkning kunne man forvente, at mindst 100 muslimer har modtaget den prestigefyldte pris. Antallet af muslimer, som har modtaget Nobelprisen er: 6 (mindre end 1 procent af samtlige Nobelpriser). Den islamiske del af verdens bidrag til menneskeheden gennem videnskab er stærkt begrænset.

Ifølge Koranen er jøderne en blanding mellem aber og grise. Tager man denne påstand for givet, forventer man måske ikke de helt store intellektuelle landvindinger fra det jødiske samfund. Der findes 14 millioner jøder i verden (ca. 1 procent af antallet af muslimer). Antallet af jøder, som har modtaget en Nobelpris er: 176 (23 procent af samtlige Nobelpriser).

Søgemaskinen Google har en interessant funktion kaldet Google Trends. På Google Trends kan man søge på forskellige søgeord, og dermed finde ud af, hvilke lande, byer og sprog, som søger mest på et bestemt ord. Tager vi f.eks. søgeordet «nobel prize», så ligger henholdsvis landet Indien og byen Boston i top. Ud af de mennesker som søger på dette ord, taler størstedelen sproget engelsk.

Først en advarsel: sarte læsere skal springe videre til næste afsnit om «Hvad har vi gjort?»!

Bruger man Google Trends til at analysere søgeordet «donkey sex» (æselsex) ligger Pakistan klart i top (omkring 500 procent højere end nummer 2!) og sproget som der bliver søgt mest på er arabisk – skarpt efterfulgt af tyrkisk. Analyserer man ordet «animal sex» (sex med dyr) er 4 ud af 5 lande muslimske.

At muslimer ligger i top, når det handler om at søge efter sex med dyr på internettet, kan med lidt god vilje høre under kategorien ironisk eller sjovt. Mere alvorligt bliver det dog, når vi ser på, hvem der søger mest på børnesex og voldtægtssex.

Søger man på ordet «children sex» (børnesex) ligger landet Pakistan, byen Kairo og sproget arabisk i top. Søger man på «rape sex» (voldtægtssex) er 3 ud af de 4 øverste lande muslimske og det sprog der bliver søgt mest på er arabisk.

Prøv selv på: www.google.com/trends

Hvad har vi gjort?

Der er gjort en hel del ting for at begrænse problemerne med indvandrere, herunder muslimske indvandrere, i Danmark. Det er blevet langt sværere at få foretaget familiesammenføringer og vi satser mere på at placere flygtninge i nærområderne i stedet for at invitere dem hele vejen herop til det kolde nord. Vi har indført 24-reglen om, at indvandrere ikke må gifte sig før de er 24 år gamle (bl.a. for at undgå tvangsægteskaber) og loven om udvisning på grund af kriminalitet er blevet skærpet.

Derudover indførte regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i 2005 en ændring i udlændingeloven om, at Danmark skal prioritere at modtage de flygtninge, som har nemmest ved at integrere sig i her. Effekten af denne lov om integrationspotentiale er stor. I 2001 og 2002, før loven blev indført, modtog Danmark 84 procent af sine kvoteflygtninge fra muslimske lande. Efter lovens indførelse i 2005 har kun 11 procent af de 1004 kvoteflygtninge været fra muslimske lande.

Politikerne strammer reglerne for indvandrerne i takt med, at problemerne med indvandrerne vokser. Derfor mangler der forslag, som ikke blot løser vores nuværende problemer, men som også ser realistisk på fremtiden. Problemet med at løse problemer ude i fremtiden er selvfølgelig, at de kan virke kontroversielle. Hvis en politiker i 70’erne havde sagt, at vi en dag får brug for at lave en lov om, at udlændinge ikke må gifte sig før de er 24 år gamle, havde det ganske givet været slut på den pågældende politikers karriere.

Hvad kan vi gøre?

Først og fremmest bliver vi nødt til at anerkende et fakta, som vi burde have kunnet regne ud lige fra starten: nogle kulturer passer bedre sammen end andre. Der er ingen tvivl om, at den muslimske kultur passer dårligt ind i den vestlige kultur. Ja – faktisk er den i konflikt med omgivelserne alle de steder i verden, hvor islam lever sammen med andre kulturer.

For det andet skal vi forstå, at islam og det at være muslim ikke kun handler om religion. Islam er ligeså meget kultur og en særlig samfundsmodel, som ligger meget langt fra vores Vestlige normer. Islam handler ikke kun om en gud der hedder Allan og en profet som man ikke må tegne. Islam er en lovreligion med beskrivelser af, hvordan verden skal være, kaldet Kalifat. Islam har også sit eget retssystem, sharia. Islam har regler for, hvordan mennesker skal leve, ned til mindste detalje. Det går lige fra hvordan man skal elske, til hvordan man spiser, går på toilettet, politik, forholdet til ikke-muslimer, føre krig og behandle kvinder. Islam handler altså ikke kun om en «indre tro» som i f.eks. kristendommen. Religioner er ikke «lige fedt» – de er meget forskellige og har meget forskellige mål. Målet i islam er at gøre hele jordkloden muslimsk for Allahs skyld.

Islam er altså en model for, hvordan verden skal se ud og for, hvordan vi skal leve. Derfor er islam ligeså meget politik og kultur som det er religion. Vi har inviteret en masse mennesker til vores del af verden, som ikke vil leve som vi gør – det er imod deres religion.

Det er derfor, at muslimerne i bl.a. Filippinerne, Dafur, Algeriet, Afghanistan, Tjetjenien, Egypten, Indien, Irak, Palæstina, Iran, eks-Jugoslavien, Nigeria og Thailand i dag bruger trusler, vold og terror for at for trumfe deres egne regler og normer igennem. De fleste af stederne kæmper de for at få løsrevet en del af landet, så de kan lave deres egen stat. I Danmark er vi kun nået til halalkød og kønsadskillelse i skolerne, nogle hundrede afbrændinger i uge 7, krav om begrænsninger af ytringsfrihed og demonstrationer med 1.000 Hizb ut-Tahrir folk, som ønsker afskaffelsen af demokratiet, fordi det er en hån mod Allahs love: men hvis det går Danmark som i alle de andre lande med større grupper af muslimer, så vil kravene vokse i takt med, at antallet af muslimer vokser, indtil der udbryder reelle voldelige konflikter.

For det tredje skal vi holde op med at behandle religion som «hellig» – bare fordi det er religion. Ingen religion kan ligger over hverken sund fornuft, almindelig humanisme eller grundloven. Hvis religiøse bøger påbyder de troende at bryde loven, skal det udstilles offentligt og gøres ulovligt at prædike disse dele af religionen.

Vi skal holde op med at betale udlændinge for at få flere børn end landets gennemsnit. Man bør ikke få børnepenge og andre ydelser til flere end to børn.

Som Helle Thorning-Smidt har foreslået, skal vi tilbyde at betale indvandrere for at flytte hjem til deres hjemlande. Udgifterne til ikke-integrerede indvandrere er i de fleste tilfælde meget høje, og derfor kan hjemsendelseschecken også være høj, uden at det koster penge i det lange løb.

Kravene til, at indvandrere lærer dansk, tager en uddannelse, finder et arbejde, opdrager deres børn og støtter deres skolegang og overholder loven skal skærpes kraftigt. Konsekvenserne for ikke at opfylde disse krav skal være strenge. Vi skal tvinge folk til at blive integrerede. Hvis ikke de bliver integrerede skal de udvises: Hverken Danmark eller Europa kan ikke holde til at have en stor og meget hurtigt voksende befolkningsgruppe, som ikke vil leve som os. Det skaber uro, utryghed og konflikter.

Endelig kan vi hver især gøre noget: tale højt om det på vores arbejdspladser, skrive læserbreve og stemme på partier, som tager problemet alvorligt – også selvom vi måske ikke lige synes, at vi i øvrigt kan identificere os med disse partier eller politikere.

Noget må vi i hvert fald gøre, du og jeg.

Nicolai Sennels har også skrevet kronikken «Danmarks tre farligste tabuer». Læs den her: http://snaphanen.dk/2008/04/05/kronik-danmarks-tre-farligste-tabuer/

(Kronik ikke trykt i dagspressen)

NOTER til kronikken:

[1] DR artikel «Islam kom til Danmark». Link: http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Tema/Muslimeridk/religion/20060211225841.htm

[2] BBC, 23. december 2005 «Muslims in Europe: Country guide». Link: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm

[3] Søndagsavisen artikel «Fødselstal var misvisende». Citeret i Uriasposten. Link: http://www.uriasposten.dk/kopier/F%F8dselstal%20var%20misvisende.htm

[4] Weekendavisen 1.-7. september 2007 «Hvornår får vi småfolk». Link: http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060901/IDEER/109010112

[5] Dansk Statistik. Link: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR528.pdf

[6] Politiken artikel «Førstegangsfødende bliver stadig ældre». Link: http://politiken.dk/indland/article260022.ece

[7] Søndagsavisen artikel «Fødselstal var misvisende». Citeret i Uriasposten. Link: http://www.uriasposten.dk/kopier/F%F8dselstal%20var%20misvisende.htm

[8] Udlændingeservice. Link: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/indvandrere_og_efterkommere_i_tal/svar_6.htm

[9] Danmarks Statistik. Link: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR361.pdf

[10] Politiken artikel «Postnummeret afgør udlændinges chancer for job». Link: http://politiken.dk/indland/article460488.ece

[11] Videnscenter for Integration Randers. Link: http://www.vicir.dk/admin/database/upload/Unge,%20uddannelse%20og%20integration.pdf

[12] Danmarks Statistik. Link: http://www.dst.dk/publikation.aspx?cid=12444

[13] Ugebrevet A4 artikel «Danske ghettoer knopskyder». Link: http://www.ugebreveta4.dk/Globals/Temaer/Detskaeveboligmarked/Danskeghettoerknopskyder.aspx

[14] Rockwool Fonden. Link: http://www.rff.dk/fileadmin/dokumenter/Danske_nyhedsbreve/jun2006.pdf

[15] BT artikel, 4. marts 2008. Link: http://www.bt.dk/article/20080304/krimi/80304043/

[16] TV2 Nyhederne. Link: http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-2630187.html

[17] DR Nyheder artikel «Indvandrerbander er største trussel». Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2008/03/14/231548.htm

[18] Kulturpsykolog, cand. pæd. psych. Kirsten Damgaard og børneforsker, cand. rer. soc. Carsten Ringsmoses artikel «De voldelige efterkommere». Link: http://www.altinget.dk/s%C3%B8g.aspx?id=77574&type=article

[19] Nyhedsavisen, 19. januar 2008 «Unge efterkommere langt mere kriminelle». Link: http://avisen.dk/unge-efterkommere-langt-kriminelle-180108.aspx

[20] Berlingske Tidende 12. december 2004 «Tørre tal om indvandrere og kriminalitet». http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/

[21] Nyhedsavisen 19. januar 2008 «Unge efterkommere er de mest kriminelle». Link: http://avisen.dk/unge-efterkommere-langt-kriminelle-180108.aspx

[22] Socialportalen 2008 «Pladser på lands- og landsdelsdækkende institutioner». Link: http://www.socialportalen.rm.dk/files/Socialportalen/Rammeaftale%202008/Bilag%20til%20koordineringsnotat.pdf

[23] Fagbladet Socialpædagogerne 20. februar 2004 «Ungdomsanktion: på den anden side af hegnet». Link: http://www.socialrdg.dk/index.dsp?page=2169

[24] DR radioprogram 8. februar 2007 «Hjørnet: Ungdomssanktionen ikke væsentligt forbedret». Link: http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/02/08/194258.htm

[25] Organisation of The Islamic Conference. Link: http://www.oic-oci.org/oicnew/member_states.asp

[26] CIA World Fact Book. Link: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html

[27] World Net Daily, 22. oktober 2005 «More than 53 million Muslims in Europe». Link: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=46965

[28] Egypt Today, november 2004 «Time to talk Turkey». Link: http://www.egypttoday.com/article.aspx?ArticleID=2837

[29] Wikipedia «Islam in Europe». Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe

[30] Brookings, March/April 2003 «Europe’s muslim street». Link: http://www.brookings.edu/opinions/2003/03middleeast_taspinar.aspx

[31] Europa-kommisionen, 17. februar 2006 «Faldende europæisk fødselsrate». Link: http://www.europa-kommissionen.dk/eu-politik/noegleomraader/beskaeft_arb/ligestillingsrapport_2006/faldende_foedselsrate/

[32] Islam in Europe «Malmö: 2007 baby names». Link: http://islamineurope.blogspot.com/2008/03/malm-2007-baby-names.html

[33] Koranen, kap. 33, v. 21.

[34] The Jewish Virtual Library «The treatment of Jews in Arab/Islamic countries. Link: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/Jews_in_Arab_lands_(gen).html#N_3_

[35] Hadith’en Tabari IX:128.

[36] Jyllandsposten, 11. September 2005 «Islam er den mest krigeriske religion». Link: http://www.uriasposten.net/?p=2563

[37] Thereligionofpeace, jihad counter for april 2008. Link: http://www.thereligionofpeace.com/

[38] The Jewish Magazine «Jewish and Arab Islam Nobel Prize Winners». Link: http://www.jewishmag.com/99mag/nobel/nobel.htm

[39] Koranen. Kap. 5, v. 60. Link: http://www.theholyquran.org/?x=s_main&y=s_middle&kid=14&sid=5

[40] www.google.com/trends

[41] Politiken artikel «Danmark fravælger muslimske flygtninge». Link: http://politiken.dk/politik/article479161.ece

[42] Snaphanen.dk 4. marts 2008 «Helle Thorning: ‘Hvorfor skal de være her?’». Link: http://snaphanen.dk/2008/03/04/surrend-kunstnere-journalister-eller-reklamefolk/