Nytt

Professor Ruud Koopmans ved WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, har ledet en stor undersøkelse av fundamentalisme i flere land. Den torpederer punkt for punkt de forestillinger om verden som politisk korrekte klynger seg til.

Avstand mellom realitet og villfarelse er etterhvert blitt så stor at de lider av høydeskrekk. De tør ikke se ned og klynger seg fast til sine vrangforestillinger.

Ralf Pittelkow og Karen Jespersen har tatt for seg undersøkelsen og skriver om den i denkorteavis.dk.

De konstaterer hva mange er kjent med fra Norge. Ikke bare vet de politisk korrekte lite, de ønsker heller ikke vite.

Problemet er desværre ikke bare, at mange politisk korrekte meningsdannere ikke ved meget om disse sager. Nok så alvorligt er det, at de tilsyneladende ikke ønsker at vide mere. Formentlig af angst for at miste trygheden i deres sociale miljø, hvis de begynder at tænke selvstændigt.

Nu er der så kommet den skelsættende undersøgelse af fundamentalisme, som i den grad punkterer flosklerne.

Den dokumenterer klart og tydeligt syv ting, som de politisk korrekte ikke ønsker at vide om muslimer i Europa.

Undersøgelsen

Undersøgelsen omfatter muslimske indvandrere i Tyskland, Frankrig, Holland, Østrig, Belgien og Sverige. Det drejer sig om indvandrere fra Tyrkiet og Marokko. Deres holdninger sammenholdes med holdningerne i den ”indfødte” kristne befolkning.

Undersøgelsen definerer fundamentalisme ud fra tre opfattelser:

De troende skal vende tilbage til de evige og uforanderlige regler, som blev nedfældet i fortiden.

Der fines kun én gyldig fortolkning af disse regler, som er bindende for alle troende.

De religiøse regler står over samfundets love.

Forskerne har så undersøgt, hvor mange muslimer der har disse holdninger. Resultaterne afliver en stribe påstande i debatten:

Påstand 1: ”Kun et lille mindretal”

Politisk korrekte påstår, at kun et lille mindretal af de muslimske indvandrere har fundamentalistiske holdninger.

Undersøgelsen viser, at denne påstand er forkert.

Blandt undersøgelsens muslimer har hver af de tre fundamentalistiske opfattelser tilslutning fra mellem 60 og 75 procent! 65 procent mener således, at shariaen står over samfundets love. Næsten halvdelen, 44 procent, tilslutter sig alle tre opfattelser og er altså konsekvente fundamentalister!

Påstand 2: ”De føler sig diskriminerede”

Politisk korrekte påstår, at radikale holdninger opstår blandt muslimske indvandrere, fordi de føler sig diskriminerede.

Undersøgelsen tyder på, at denne påstand er forkert.

Tyskland er det land i undersøgelsen, hvor muslimerne har færrest rettigheder om gruppe. Alligevel er fundamentalismen noget mindre i Tyskland end i de andre lande.

Påstand 3: ”Jamen, der er også kristne fundamentalister”

Politik korrekte påstår, at fundamentalisme såmænd findes lige så udbredt blandt kristne.

Undersøgelsen viser, at denne påstand er forkert.

Vel findes der kristne fundamentalister. Men i de undersøgte lande udgør fundamentalister en langt lavere andel blandt kristne end blandt muslimer. Kun 4 procent af de kristne tilslutter sig alle tre fundamentalistiske opfattelser (mod 44 procent blandt muslimerne).

Påstand 4: ”Fundamentalisme skyldes sociale forhold”

Politisk korrekte påstår, at fundamentalistiske holdninger skyldes sociale forhold og ikke bunder i religionen.

Undersøgelsen viser, at denne påstand er forkert.

 

Ganske vist kan sociale forhold forklare noget af forskellene i fundamentalisme inden for gruppen af muslimer og gruppen af kristne. Men den sociale baggrund kan overhovedet ikke forklare, hvorfor muslimerne er meget mere fundamentalistiske end de kristne.

Påstand 5: ”De unge muslimer forkaster fundamentalismen”

Politisk korrekte påstår, at fundamentalistiske holdninger er kraftigt aftagende blandt de unge generationer af muslimske indvandrere, fordi de bliver mere integrerede.

Undersøgelsen viser, at denne påstand er forkert.

Fundamentalistiske holdninger er lige så udbredte blandt de unge muslimer som blandt de ældre, mens de unge kristne er langt mindre fundamentalistiske end de ældre.

Fremmedfjendtlighed

WZB-projektet har også set på et klassisk træk ved fundamentalismen: fjendtlighed over for andre grupper, altså fremmedfjendtlighed. De har de gjort ud fra tre udsagn:

”Jeg vil ikke have nogen homoseksuelle som venner.”

”Man kan ikke have tillid jøder.”

”Muslimer vil ødelægge den vestlige kultur”/”De vestlige lande vil ødelægge islam” (afhængigt af, om man spørger muslimer eller kristne).

Påstand 6: ”Fjendtlighed rammer specielt muslimer”

Politisk korrekte påstår, at fremmedfjendtlighed specielt trives i den vestlige verden og retter sig mod muslimer.

Undersøgelsen viser, at denne påstand er forkert.

Muslimerne er væsentligt mere fremmedfjendske end de kristne. Det gælder også i forholdet mellem de to grupper.

Cirka 20 procent af de kristne frygter, at muslimer vil ødelægge vestlig kultur. Derimod frygter 45 procent af muslimerne, at Vesten vil ødelægge islam.

Der tales ofte om ”islamofobi”. Men muslimsk fjendtlighed mod Vesten – ”Vestofobi” – er langt stærkere. Tidligere har en undersøgelse fra det anerkendte Pew Research Center vist det samme.

 

Påstand 7: ”Sociale forhold er også her forklaringen”

Politisk korrekte påstår, at muslimers fremmedfjendtlighed først og fremmest bunder i sociale problemer og manglende uddannelse.

Undersøgelsen viser, at denne påstand er forkert.

Selv hvis man tager højde for sociale og uddannelsesmæssige forskelle, ændrer det ikke noget ved, at muslimerne er klart mere fjendtlige over for fremmede end de kristne i undersøgelsen.

 

En advarsel

Forskningsprojektet leder, Ruud Koopmans, advarer mod, at kombinationen af fundamentalisme og fremmedfjendtlighed kan skabe grobund for radikalisering. Og den fare er altså langt større, end de politisk korrekte vil anerkende.

Resultater som disse skal naturligvis ikke føre til, at man ser en fundamentalist i enhver muslim. Det er vigtigt at føre debatten nøgternt og sagligt.

Men det kræver også et opgør med de politisk korrekte floskler.

 

http://www.wzb.eu/en/research/migration-and-diversity/migration-and-integration/projects/six-country-immigrant-integration-comparat

 

http://www.wzb.eu/sites/default/files/publikationen/wzb_mitteilungen/wm_142_gesamt.pdf

 

Les også