Nytt

Antallet unge kriminelle innvandrere vil stige så voldsomt de neste 20 årene at de alene vil øke behovet for flere politibetjenter i gatene. Det fremgår av det danske Visionsutvalgets rapport om fremtidens politi.

Voldskriminaliteten for menn med ikke-vestlig bakgrunn er for øyeblikket 161 prosent høyere enn for befolkningen som helhet. Korrigerer man for sosiale forskjeller og alder, er voldskriminaliteten for ikke-vestlige menn stadig 43 prosent høyere enn for menn under et i den samlede befolkningen.

Antallet af anmeldelser stiger samlet set kun med ca. fem procent fra i dag og frem til 2025. Men antallet inden for gruppen af indvandrere og efterkommere stiger derimod betydeligt, fra ca. 80.000 anmeldelser til 140.000. Hvilket svarer til en stigning på 75 pct.

Der bliver voldsomt mange flere unge kriminelle med indvandrerbaggrund i de kommende tyve år. Og det er én af de væsentligste grunde til, at der skal flere politifolk på gaden. Det viser Visionsudvalgets prognoser for fremtidens politi.

Formannen for Visionsutvalget, Erik Bonnerup, kaller prognosen et alarmsignal til politikere og myndigheter om at de må endre kursen betraktelig.

»Det bliver én af de vigtigste udfordringer for politiets arbejde. Ganske vist bliver der færre unge, men flere unge med en etnisk baggrund, som fører til større og mere alvorlig kriminalitet.«

Årsaken er den dramatiske endringen av befolkningssammensetningen. Den danske befolkningen blir markant eldre de neste 20 år, og vil dermed automatisk bli mindre tilbøyelige til å begå kriminalitet. Samtidig blir gruppen etterkommere av innvandrere i alderen 16 til 24 år mer enn tredoblet.

Det er gruppen unge med røtter i Midtøsten, Øst-Europa og Asia som har en markant høyere kriminalitetshyppighet enn gjennomsnittet.

Alene denne gruppe tegner sig for en stigning i ungdomskriminaliteten på mellem 15 og 20 procent over de næste tyve år, viser tallene fra Danmarks Statistik og Rigspolitiet. Kriminaliteten blandt etnisk danske unge vil derimod falde.

De unge efterkommere begår langt hyppigere vold og røverier, hvilket ikke bare er alvorlige forbrydelser, men de er også meget dyre for samfundet i afledte omkostninger.

Da disse unge har en kraftig øget tilbøjelighed til ikke at ville tilstå de forhold, som de bliver anholdt for, nødvendiggør det, at deres sager ofte må køre ved domstolene som domsmandssager. Det betyder indkaldelse af domsmænd, vidner og politifolk, som skal i vidneskranken, hvilket gør dem meget dyrere end tilståelsessagerne.

Politimester i Helsingør, Ole Scharf, sier at politiet allerede i dag bruker kolossale ressurser på nettopp denne gruppen unge.

»De har alle de faktorer, der skal til for at blive kriminelle – dårlig social baggrund, ingen forældrestøtte, intet job og i den dur. Det er desværre i høj grad en afledet effekt at en integration, som ikke har virket,« siger han.

I dag bruger Helsingør Politi – som andre politikredse – mange mandetimer på at mandsopdække de unge kriminelle efterkommere og på at bringe dem i job med videre.

Ifølge politimester Ole Scharf bliver politiet også nødt til at fortsætte den indsats i fremtiden, selv om Visionsudvalget mener, at det er kommunernes og ikke politiets arbejde. Politiet i Helsingør har således fulgt en gruppe på 10 unge fra Kokkedal, og det er lykkedes at få to af dem i arbejde.

»Vores folk har jo den direkte kontakt til dem på gaden. Vi ved, hvem vi skal holde øje med. Det er et stort arbejde at placere dem på den rette hylde, men jeg mener, at vi har noget at tilbyde,« siger Ole Scharf.

Berlingske Tidende: Prognose: Indvandrer-kriminalitet vi stige voldsomt