I enkelte miljøer betraktes politibetjenter med innvandrerbakgrunn som de rene forrædere. Rekruttering av politibetjenter med annen etnisk bakgrunn enn dansk har i årevis vært en utfordrende oppgave for dansk politi. I følge den dansk-indiske politibetjenten Raju kan dette skyldes diskrimineringen politifolk med innvandrerbakgrunn blir utsatt for av andre innvandrere: Politimanden Raju patruljerede for halvandet år […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.