Nytt

Flere danske medier skriver i dag om hvor dårlig innvandrerelever klarer seg i  forhold til danske.

Avisene refererer til Pisa Etnisk som i forbindelse med hovedundersøkelsen i PISA 2012 tester elever med innvandrerbakgrunn for å få bedre data om denne elevegruppens kompetanse og bakgrunn. Også store, norske nettmedier skriver i dag om de nye Pisa-resultatene, men i skrivende stund har ingen omtalt Pisa Etnisk.

Enten finnes det ikke en norsk versjon av Pisa Etnisk, eller så er det liten lyst til å referere fra den. Men dataene finnes vel uansett?

Af undersøgelsen fremgår det, at andelen af indvandrerelever, der klarer sig godt, er faldet fra 2003 til 2012, og andelen af indvandrerelever, der klarer sig dårligt, er steget.

Pisa-undersøgelsen, der blev gennemført i 2012, har haft dybdegående fokus på faget matematik, og her står det klart, at elever med indvandrerbaggrund klarer sig markant dårligere end etnisk danske elever.

Godt 48 pct. af førstegenerationsindvandrerne har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, mens det tilsvarende tal for andengenerationsindvandrere er cirka 38 pct.

For unge uden indvandrerbaggrund gælder det godt 13 pct.

I andre ende av skalaen hører bare to-tre prosent av elevene med innvandrerbakgrunn til gruppen av de flinkeste, mot 11 prosent av elevene uten innvandrerbakgrunn.

Dette er et stort problem, sier undervisningsminister Christine Antorini til Jyllandsposten:

Det betyder, at de har svært ved at klare sig i uddannelse eller i arbejde efterfølgende, siger hun.
«Derfor styrker regeringen den sammenhængende indsats, hvor vi tager hånd om børnene allerede i daginstitutionerne og følger op med en målrettet indsats gennem folkeskole og ungdomsuddannelse. Med folkeskolereformen vil alle elever få et markant timeløft i blandt andet dansk og matematik, en længere og mere varieret skoledag med faglig fordybelse og lektiehjælp, tydelige læringsmål for alle fag og et stort kompetenceløft af lærerne,» siger Antorini.

«Sammen med de nye læringskonsulenter, der blandt andet har særlig erfaring med undervisning af tosprogede elever, vil det styrke elever med anden etnisk baggrund, så de også bliver så dygtige som muligt.»

(..)

Pisa Etnisk viser således, at drenge klarer sig bedre end piger i matematik uanset etnisk baggrund.

Kønsforskellen er størst mellem andengenerationsindvandrere med næsten 21 point. Forskellen mellem piger og drenge uden indvandrerbaggrund er knap 14 point.

Overordnet set er der ifølge minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen behov for at sætte ind med en målrettet indsats før skolealderen, hvis det skal lykkes at udligne forskellen mellem etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund end dansk.

”Regeringen er meget opmærksom på, hvor vigtig den tidlige og forebyggende indsats er. Derfor arbejder vi sammen med kommunerne – og dermed daginstitutioner – for at fremme børnenes sproglige og sociale udvikling allerede fra børnene er meget små. Samtidig sætter vi også fokus på det ansvar, der ligger hos de nydanske forældre. Når alt kommer til alt, så er opbakning fra mor og far jo helt afgørende, hvis de nydanske børn skal op på niveau med deres danske klassekammerater,” siger Manu Sareen.

PISA ETNISK

  • Etnisk PISA ble først implementert i PISA 2009. Etnisk PISA 2012 er den andre PISA Etnisk rapport.
  • PISA Etnisk tester i forbindelse med hovedundersøkelsen i PISA 2012 en stor gruppe elever med indvandrerbakgrunn med det formål å få bedre data om denne gruppe elevers kompetanse og bakgrunn.
  • Førstegenerasjons-elever definert som elever født i utlandet, og begge foreldrene er født i utlandet. Andregenerasjons-elever definert som elever som er født i Danmark, men der begge foreldrene er født i utlandet. Elever uten innvandrerbakgrunn definert som elever med minst en av foreldrene er født i Danmark. Kilde: Det danske kunnskapsdepartementet