Når eksperter udi skole og undervisning diskuterer tosprogede elever, bliver de etniske børn som oftest rubriceret i én samlet kasse. Det gør muligvis debatten mere bekvem og politisk korrekt. Men forestillingen om de tosprogede børn som en ret så homogen – og ofte problematisk – hob hviler på en myte. Realiteten er, at der er påfaldende store forskelle på, hvordan de forskellige etniske grupper klarer sig i folkeskolen…..Renser man for sociale og økonomiske forhold i hjemmet, tegner der sig et mere nuanceret billede..[..]

Børn fra alle de øvrige store etniske grupper klarer sig ringere end de danske elever, om end elever med iransk og pakistansk baggrund er tæt på at være på faglig omgangshøjde med de danske. Slemt ser det til gengæld ud for palæstinensiske børn med rødder i Libanon. Deres korrigerede gennemsnitskarakterer er 1,1 point lavere end de danske børns, men også elever med somalisk og tyrkisk baggrund klarer sig fagligt påfaldende dårligt i skolen.[..]

At forældrenes uddannelse og indkomst kun spiller en relativ beskeden rolle for de etniske minoritetsbørns præstationer i skolen bliver også fremhævet i undersøgelsen. Her gør man op, at cirka en tredjedel af indvandrerelevernes efterslæb i testene i forhold til de danske elever skyldes socioøkonomiske forhold, »mens resten relaterer sig til andre forhold, som har med indvandring at gøre«. – (Weekendavisen 1.7.2011: Det gamle lands normer, ikke online.)

Eksperterne er uenige og kan ikke forklare resultaterne. De eneste ikke-vestlige børn, der klarer sig lige så godt eller bedre end det danske gennemsnit, er børn fra Sri Lanka, en hinduistisk/buddhistisk kultur og Vietnam, der også er buddhistisk, som forskerne kalder en «performance-kultur». Ikke-performance-kulturer har de ikke noget navn til, det er pæne mennesker. Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet siger: »Det handler om kulturen i de lande, som indvandrere og efterkommere stammer fra« KREVI Rapport: Folkeskolens faglige kvalitet, 1 maj 2011, 32 sider pdf.

fra snaphanen.dk