Der er flere historier i dagens nyhedsstrøm, som man ville ønske var aprilsnar.
Den ene er JP’s beretning om, at danske koranskoler underviser eleverne i sharia og særbehandling til mænd til mænd, sådan som den hellige bog foreskriver.

Ikke at det kan komme bag på nogen – koranskoler er koranskoler – man kan ikke forvente, andet end at skolerne underviser efter Koranens forskrifter, og de er ikke til at tage fejl af, hvis man tager dem på ordet. Og det gør danske imamer naturligvis. Det gør imamer over hele verden. Læser Koranen bogstaveligt og udlægger teksten i størrelsesforholdet 1:1.

Det betyder så, at de omkring 6.500 muslimske børn, der ifølge Integrationsministeriets nye samlede undersøgelse går i koranskole én eller flere gange ugentlig i rundt regnet 100 moskeer og muslimske foreninger landet over.

Af rapporten kan man i øvrigt se, hvor sigende svært det overhovedet var at få de relevante trossamfund og foreninger i tale, og et gennemgående tema har været, at telefonopkald, e-mails eller breve ikke blev besvaret. Svarprocenterne ligger på henholdsvis 60 pct. og 55 pct., dog højere for muslimske friskoler.
Det, de muslimske børn og unge lærer i koranskolerne, kan umuligt vække glæde – bortset fra blandt imamer. Undervisningens indhold har Integrationsministeriets nu også undersøgt – og det må siges at være ganske oplysende for os andre, ikke mindst den skitserede

enighed om at kommunikere, hvorfor kvindens stilling som defineret af sharia er bedre for kvinden end ligestilling mellem kønnene, som dette begreb fortolkes i dansk lovgivning.

Eller som en herboende bosnisk imam begrunder, hvorfor det er godt for kvinder at gå tildækket:

Det beskytter hende mod onde øjne og mod, at en fremmed mand kigger på dig, at Satan gør noget med dig.

Selv om vi holder Satan udenfor, er der tale om en udpræget grad af soft jihad i danske koranskoler, dvs. indlæring i, hvad det vil sige at være herre = mand, og hvad det vil sige at være slave = kvinde. Det kan umuligt komme som en stor overraskelse, men her gentages det så med ministerielt momentum.

Samme eftertrykkelige gentagelse finder man i Politikens dækning af det ligeledes velkendte forhold, at indvandrerelever klarer sig markant dårligere i folkeskolen end børn af etniske danskere og generelt befinder sig næsten to skoleår bagude. Her er det nye tal fra Undervisningsministeriet, der bekræfter de seneste ti års efterslæb inden for læseværdigheder, matematik og elementær naturvidenskab.

Nu kan man synes, at den danske folkeskole i forvejen er overvejende elendig, fordi den for længe siden udartede til en rød skole takket være ‘68 og rundkredsen omkring Ritt Bjerregaard, men indvandrereleverne står immervæk endnu længere nede på den faglige rangstige uden udsigt til at klatre op.

Her er det informativt at følge professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som udtaler sig til Politiken. Først diagnosticerer han problemet ganske præcist:

Problemet har været kendt længe. Alligevel er det ikke blevet bedre, men det er også et utrolig svært problem at løse, blandt andet fordi det har at gøre med sproglige og kulturelle ting i elevernes hjem.

Men når professoren så skal svare på, hvad der skal gøres, er det de etniske danskere, det går ud over:

På grund af bosætningsmønstre er der en tendens til, at indvandrerelever er koncentreret i bestemte skoler, mens andre skoler stort set ingen har. Der er behov for, at man får blandet, så danske elever kan være med til at løfte elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Denne sadomasochistiske automatik er uhyre udbredt i lille Danmark.
Vi ved efterhånden godt, hvad problemet er. In casu: at den muslimske kultur i overvejende grad har et problem med indlæringens normer i dette her samfund.
Men vi forsøger at løse problemet ved at straffe alle andre.

Resultat?

Tjo, etniske danskere flygter ikke overraskende fra folkeskolen med ekspresfart, såre forståeligt. Jeg har tænkt mig at gøre det samme på mine børns vegne, hvis den lokale skole ikke lever op til mine krav om faglighed og indlæring. Jeg er jo ikke idiot. Nok betaler jeg til folkeskolen over skatten, men det skal sgutte gå ud over mine børn, som aldrig bliver gidsler i professorens pladderhumanistiske projekt.

Gid det var ham, der var aprilsnar.

Første gang i Jyllands-Postens blog 1. april. Document.no takker Jalving for generøst å gi oss tillatelse til å republisere.

Han er nylig ute med en ny bok Absolut Sverige!