Nytt

Befolkningsprognoser fra Danmarks Statistikk viser at antallet eldre med flyktning- og innvandrerbakgrunn vil stige voldsomt i de kommende år, noe som blir en økonomisk utfordring for danske kommuner. Eldre med flyktning- og innvandrerbakgrunn får oftere diabetes, psykiske lidelser og hjerte/karsykdommer enn etniske dansker.

– Dette blir en megautfordring for alle de største byene i Danmark, konstanterer eldrerådmann Dorthe Lausten (Socialistisk Folkeparti) i Århus. Eldrerådmannen kaller utsikten til økt etterspørsel om pleie for en «etnisk eldrebombe», og krever at regjeringen avsetter flere penger til oppgaven i finansloven:

Kraftig stigning i antallet af ældre med ikke-vestlig baggrund giver kommunerne en økonomisk udfordring.

Når beboerne på plejehjem og i ældreboliger i fremtiden hilser på hinanden og personalet, bliver det oftere og oftere med et »salam aleikum« eller et »cháo«. Antallet af ældre tyrkere, vietnamesere og andre over 65 år med flygtninge- og indvandrerbaggrund vil nemlig stige voldsomt i de kommende år.

Om 10 år vil der på landsplan være 21.194 ældre med ikke-vestlig baggrund, viser en befolkningsprognose fra Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på 75 pct., mens stigningen i landets tre største byer ligger tæt på 100 pct.

De ældre flygtninge og indvandrere får oftere diabetes, psykiske lidelser og hjertekarsygdomme end danskere, og samtidig betyder ændrede familiemønstre, at de ældres børn ikke længere pr. automatik tager sig af deres plejekrævende ældre i hjemmet. Kommuneforeningen KL taler om en særligt sårbar gruppe med et voksende plejebehov og anbefaler, at kommunerne tænker udviklingen ind i budgetlægningen.

København kommune har leid inn et konsulentfirma for å se på utviklingen, og komme med anbefalinger om hvordan man skal forholde seg til den markante stigningen i antall ikke-vestlige eldre. Kommunen skal også arrangere en temadag om problemstillingen. Velferdsminister Karen Jespersen i regjeringspartiet Venstre, peker på at oppgaven må løses innenfor det nåværende budsjett.

Jyllands-posten: Etnisk udfordring for ældreplejen