Nytt

Antallet ikke-vestlige innvandrere på førtidspensjon i Danmark har nesten tidoblet seg på 20 år. En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser at mens antallet etniske dansker på førtidspensjon har falt markant de siste 20 år, har antallet ikke-vestlige innvandrere på førtidspensjon steget fra 2.979 personer i 1990 til 27.375 i dag.

I Danmark innvilges førtidspensjon til personer som på grunn av varig nedsatt arbeidsevne ikke kan arbeide, og den gjelder for personer under 65 år.

Analysen viser at hele 41 prosent av ikke-vestlige innvandrere mellom 55 og 59 år er førtidspensjonert, mens de samme tallene for etniske dansker er på 13 prosent:

Den markante udvikling kan ifølge Marie Louise Schultz-Nielsen, der er seniorforsker ved Rockwoolfonden, blandt andet forklares med, at indvandrere i høj grad arbejder i rengøringssektoren og som sosu-assistenter, hvor chancen for nedslidning er særligt stor.

Samtidig har flygtninge med krigstraumer betydning for udviklingen.

»Det er tydeligt, at hvis man ser nogle af flygtningenationaliteterne, så udgør de en meget stor andel af førtidspensionisterne. Man ved fra dem, der sidder og behandler, at det selvfølgelig er nogle af de krigstraumer, som gør, at de bliver førtidspensionister«, siger Marie Louise Schultz-Nielsen til Berlingske.

Rockwools analyse kommer samtidig med at det danske Folketinget forhandler om en reform av reglene for førtidspensjon. Nå krever Dansk Folkeparti spesifikke regler for flyktninger, mens arbeidsmarkedsordfører for Venstre, Ulla Tørnæs, tar til orde for en utredning av hvilke diagnoser som gjør at denne gruppen førtidspensjoneres i et så massivt omfang:

»Flygtninge får beskyttelse og hjælp, og så får de nogle særlige økonomiske fordele oveni. Det er urimeligt over for danskerne og for de indvandrere, som kommer hertil for at arbejde«, siger partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen til Berlingske.

Han foreslår derfor, at flygtninge fremover ikke undtages fra reglerne om optjening af førtidspension. Reglerne betyder, at flygtninge modsat danskere i dag ikke får nedsat deres førtidspension, hvis de har levet mindre end 4/5 af deres liv i Danmark, fra det fyldte 15. år.

De nye tal overrasker både Venstre og de konservative. Og mens konservative afviser at ændre loven, vil Venstre have tallene afdækket yderligere, inden de tager stilling til Dansk Folkepartis forslag.

Regjeringspartiet Sosialdemokratene mener imidlertid at det ikke er behov for spesielle innstramninger i forhold til flyktninger, og viser bla til regjeringens forslag om at førtidspensjonsordningen ikke skal gjelde for personer under 40 år:

Men specielle stramninger for flygtninge er slet ikke nødvendige, mener Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn.

Regeringen foreslår nemlig at fjerne førtidspensionen for personer under 40 år og samtidig etablere et såkaldt rehabiliteringsteam, påpeger han. Og det skulle ifølge den socialdemokratiske ordfører være tilstrækkeligt til, at ikke-vestlige indvandrere hjælpes af førtidspensionsreformen.

»Meningen med rehabiliteringsteam er, at uanset om man kommer med social, sundheds- eller uddannelsesmæssige problemer, så skal de kunne løse opgaven«, siger Leif Lahn til Berlingske.

Politiken: Antallet af indvandrere på førtidspension boomer
Antallet af førtidspensionister fra ikke-vestlige lande er næsten tidoblet.