Den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark har vedtatt endringer i utlendingsloven for å gjøre det enklere å få en ektefelle til landet og senker kravene til innvandreres språkkunnskaper. Poengsystemet som favoriserte innvandrere med høy utdannelse skal avskaffes. De nye reglene vil imidlertid resultere i økte integreringsutgifter, mener velferdshistoriker og tidligere leder for Rockwoolfondens Forskningsenhet, Gunnar Viby […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.