Gjesteskribent

Daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen advarede i april 1983 om at lempe udlændingeloven. Han frygtede, at ”hundredetusinde” ville benytte sig af muligheden for at komme til Danmark.

Daværende folketingskoryfæer som Preben Wilhjelm fra Venstresocialisterne og Bernhard Baunsgaard fra Det Radikale Venstre reagerede vredt og afviste blankt, at der kunne blive tale om sådanne tal. Bl.a. henviste de til, at daværende formand for Dansk Flygtningehjælp Hans Gammeltoft-Hansen havde vurderet, at der ”i de kommende år” ville være ca. 500 flere (sic!), der opnåede tilladelse til familiesammenføring.

Der kom 400.000
På 29 års afstand og med næsten 400.000 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (ca. 50.000 var der, da den liberale udlændingelov blev vedtaget i juni 1983) behøver man ikke spørge, hvem der fik ret.

Den 28. marts i år, i DR2-udsendelsen Kampen om indvandringen, havde nu forhenværende ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen så den flabethed at udtale, at loven af 1983 ikke gjorde nogen videre forskel. Også med den gamle udlændingelov – der ikke opererede med retskrav overhovedet – ville Danmark have været ”nødt” til at slå dørene op i 1980´erne og 1990´erne.

Samme søforklaringer
Ak, hvor lidt forandret, fristes man til at sige, når man for få dage siden hører Socialdemokraternes Trine Bramsen (MF) udtale sin forventning til, at antallet af asylsøgere vil falde, når krigshandlingerne i Syrien er overstået.

Denne beroligende melding kommer efter, at det står klart, at antallet af asylsøgere er det højeste i ti år.

Gunnar Viby Mogensen, tidligere leder af Rockwoolfondens Forskningsenhed, udtaler nøgternt, at det ikke har noget med forholdene i Syrien at gøre. Konflikter er der nemlig ingen mangel på. Det er blot forskelligt, hvor de optræder.

Afgørende bliver derfor, om udlændingeloven strammes eller lempes. Og med afskaffelse af starthjælp og kontanthjælpsloft og med udsigt for afviste asylsøgere til at kunne bo uden for flygtningecentrene er det oplagt, at antallet stiger. Sværere er det ikke at forstå, Trine Bramsen.

Klodens befolkning vokser dramatisk
Klodens befolkning vokser med 70 millioner mennesker om året. Det er det uden sammenligning mest alvorlige problem, den vestlige verden står overfor. Stort set al befolkningstilvækst finder sted i dårligt fungerende lande.

Stater, der i alt for ringe omfang kan tilbyde deres borgere muligheder, vil ofte blive flygtningeeksportører. Om der flygtes på grund af krig eller fattigdom, er mindre væsentligt end det forhold, at Danmark og Europa vil forkrøbles økonomisk, socialt og kulturelt, hvis den strøm fortsætter.

Underskudsforretning
Alle tal – jeg gentager gerne: Alle tal – viser, at uanset om vi taler om indvandrere, flygtninge eller efterkommere, er det en økonomisk underskudsforretning at tillade indvandring fra den ikke-vestlige verden, flygtninge eller ej. Samtidig vil altså talløse millioner desperat forsøge at komme til Europa, herunder Danmark, og de kommer især dertil, hvor adgangen er lettest. Spørg i Sverige, skulle man være i tvivl.

Det er tungt at skulle lytte til en politisk letvægter som Trine Bramsen, der føler sig kaldet til at ”berolige” os. Som om næsten tre årtiers forsikringer har vist sig at være andet end mundsvejr.

http://denkorteavis.dk/2012/antallet-af/