Sakset/Fra hofta

Lovlydige muslimer må slutte å gjemme seg bak offerfølelse og misforstått rasisme og ta et oppgjør med sine unge bøllers moralske forfall, skriver psykiater Henrik Day Poulsen i Berlingske Tidende:

Aldrig før er et hospital blevet opsøgt af 70 mænd med køller og andre våben. Hospitalet er et helle for syge mennesker. Læger og sygeplejersker skal varetage den svageste og hjælpe den syge. Skræmte patienter og bekymret personale måtte se Odense Universitetshospital belejret som i en borgerkrig, hvor samfundets almindelige spilleregler om anstændig opførsel blev sat ud af spillet.

Aldrig før er journalister blevet truet med knive, og de har ikke turdet gå ind i en dansk bydel af angst for at blive forulempet. Journalister er det demokratiske samfunds sikkerhed for, at der ikke forekommer magtmisbrug, snyd eller andre umoralske handlinger. Journalister varetager på sin vis også de svagestes tarv i samfundet.

Alt dette blev sat ud af kraft den nat i Odense, hvor muslimerne fejrede deres juleaften eid. Vollsmose blev til Voldsmose; et skræmmende eksempel på, hvordan alvorlig kriminalitet og dårlig integra­tion kan ødelægge et samfund, men også et eksempel på de stigende problemer, som et multietnisk samfund i den vestlige verden medfører.

Berlingske har tidligere på året beskrevet det paradoksale i, at det såkaldte arabiske forår har medført, at Mellemøsten bliver mere monokulturel og Vesten mere multikulturel. Det arabiske forår har fået alvorlige toner af efterår med stride vinde af fundamentalisme og snæversyn. Senest har Egypten fået en islamistisk leder, mens borgerkrigen i Syrien sender tusinder på flugt på grund af spændinger araberne imellem; i dette tilfælde sunnimuslimer og alawitter. I Irak er det sunni- og shiamuslimer, der ikke kan enes. Flygtningestrømme fra Mellemøsten er som oftest endt i Europa, hvilket kan undre, når lande som Saudi-Arabien og Golfstaterne er stenrige og har en langt bedre kulturel mulighed for at integrere arabiske flygtninge, end Europa har. Men i disse lande synes man at gå mere op i antallet af Louis Vuitton-tasker og Maseratier end at hjælpe sine arabiske brødre. Her er der da om noget tale om et moralsk forfald. Det ville svare til, at Danmark nægtede at hjælpe Norge eller Sverige, hvis de kom ud for en folkelig katastrofe.

Mange har hevdet at episoden skyldes et oppgjør i det kriminelle innvandrermiljø, og både innvandrer- og MC-bandene tiltrekker seg personer med en psykopatisk personlighet. En psykopat er uempatisk, følelseskald, manipulerende, aggressiv, lett å provosere og ekstremt selvopptatte, og deres atferd kan forklare noe av det som skjedde i Odense, skriver Poulsen.

Man kan imidlertid ikke stemple alle de 70 deltagerne i stormingen av Odense legevakt som kriminelle psykopater, fortsetter Poulsen, som mener at psykiatere i årevis har feildiagnostisert innvandrere fordi de har hatt en manglende forståelse for de sosiokulturelle forhold:

Diagnoser som Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD), kronisk depression og sågar psykose er blevet stillet hos indvandrere, til trods for at der primært var tale om vanskeligheder med at integrere sig i det danske samfund, hvilket medførte psykiske symptomer. Det kaldes i lægeterminologi akulturationsvanskeligheder. Konsekvensen har været tildeling af førtidspension til en stor gruppe af indvandrere. Når man passiviseres på førtidspension, stilles der ingen krav. Man behøver ikke lære dansk. Man skal i sagens natur ikke arbejde og kommer derfor sjældent i kontakt med etniske danskere. Man kan leve i et parallelsamfund og håbe på at få flere fra ens familie familiesammenført og dermed manifestere den kultur, som man er vant til og opdraget i.

Når forældrene er uden for arbejdsmarkedet og lever i et parallelsamfund, er de dårlige rollemodeller for deres børn. Børnene lærer ikke at forstå danske værdier og normer og kan udvikle et had til alt, hvad der er dansk, til trods for at det danske samfundet har givet dem alt og sørget for et liv i et af verdens rigeste og sikreste lande.

En muslimsk kultursociolog har i denne uge i Berlingske påpeget, at mange muslimer har udviklet en offerkultur, hvor de er ekstremt sarte og tolker al modstand og diskussion som racisme. De bakkes op af den yderste venstrefløj og af De Radikales intellektuelle caffè latte-vælgere, der lever i komfortabel afstand fra ghettoerne. Ja, ordet ghetto er endda foreslået forbudt. Men findes der et bedre ord for Vollsmose lige nu?

Nøglen til at forstå, hvorfor det gik så galt i Vollsmose, er kompleks. Det er ikke kun kriminelle elementer. Det er ikke kun udtryk for en reaktion mod det, som nogle muslimer opfatter som et racistisk Danmark. Det er ikke kun et udtryk for, at alle »blot« er en flok psykopater, der skal afrettes. Det er et resultat af dårlig integration og manglende respekt for Danmark; altså et moralsk forfald, hvor man ikke respekterer og accepterer hinanden. Det moralske forfald vedligeholdes af en offerkultur hos visse muslimer og et naivt Danmark med Enhedslisten og Det Radikale Venstre i spidsen. Hvis en etnisk dansker vover at modsige eller sætte spørgsmålstegn ved dette, stemples man straks som tilhørende den yderste højrefløj. Dette spil er gennemskuet og bør modarbejdes med argumenter.

Resultatet er blitt et moralsk forfall blant mange unge med innvandrerbakgrunn, og Poulsen etterlyser en erkjennelse av dette fra muslimene selv, da islam jo ikke er en normløs religion. Den inneholder særdeles mange moralske regler, og selv om flere i vestlig sammenheng er helt uakseptable, er atferd som den i Vollsmose uhørt også i islamsk sammenheng, skriver Poulsen, og oppfordrer de lovlydige danske muslimer til å komme på banen

I Mellemøsten er lægen og hospitalet den mest ansete institution efter moskeen. Det at blive læge er det ypperste, ens barn kan opnå. Derfor ser vi også på medicinstudiet et stigende antal unge med indvandrerbaggrund, og når man taler med forældre med indvandrerbaggrund, siger mange, at deres højeste ønske er, at sønnen eller datteren bliver læge.

Men i Odense blev respekten for lægen og hospitalet sat ud af spil.

Langt de fleste herboende muslimer skammer sig sikkert over, hvad der skete i Odense. De ser episoden som endnu et eksempel, hvor indvandrerfjendtlige organisationer får benzin til deres bål. Men muslimerne er selv nødt til at komme på banen. De må gøre op med den manglende moral, som flere af deres unge har. De må tage offentlig afstand og ikke gemme sig bag et tørklæde af offerfølelse og misforstået racisme. Smid tørklædet af tavshed, kom på banen og vis os, at muslimer ikke tolererer trusler mod læger og journalister. Tag afstand fra jeres egne problembørn og vær med til at genvinde moral og anstændighed i Danmark.

Politikerne skal stoppe med at passivere indvandrere på offentlig forsørgelse og stille krav om aktiv deltagelse i samfundet. Vi undgår heller ikke en debat, om hvorvidt antallet af indvandrere, der ikke er let integrerbare og umiddelbart kan indplaceres på arbejdsmarkedet, har nået et maksimum. Der vil altså være flygtninge i verden. Og fra den muslimske verden især ser det ikke ud til, at antallet af flygtninge mindskes. Tværtimod.

Episoden i Vollsmose kan ikke reduceres til »kun et kriminelt opgør«. Det vil visse politikere gerne for at undgå at tale om det grundlæggende problem, nemlig de enorme integrationsproblemer, som Danmark har fået med en stor gruppe af svært integrérbare indvandrere.

Lad os håbe på, at eid næste år kan afholdes uden uro og ballade. Politiet kan gøre meget, men muslimerne er selv nødt til at tage ansvar. Kort sagt: Hop ud af offer-hængekøjen og tag arbejdshandskerne på.

Berlingske Tidende: Vollsmose – et voldssamfund i frit fald