Etter at det i mai ble kjent at det ukentlig går fulle rutefly mellom Danmark og Irak, har den danske avisen Ekstrabladet fokusert på det irakiske miljøet i landet. Avisen har avslørt at flere navngitte dansk-irakere er involvert i sosialt bedrageri, da de mottar uførepensjon fra Danmark samtidig som de har høyt lønnede stillinger som politikere eller andre maktfulle hverv i Irak. Ingen av disse har oppgitt inntektene til danske myndigheter, og har således unndratt seg skatt.

Som et ledd i sine undersøkelser offentliggjorde Ekstrabladet i går tall fra Danmarks statistik som viser at hele 84 prosent av dansk-irakere over 25 år lever av velferdsordninger:

Fakta om irakerne

84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er enten på førtidspension, kontanthjælp eller dagpenge.

29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25 til 64 år.

Blandt de 25-64-årige af begge køn er 2200 (17 pct.) på førtidspension og 9000 (67 pct.) på kontanthjælp eller dagpenge.

40 procent af de 50-59-årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 procent af tilfældene psykiske lidelser.

243.000 i alt får førtidspension i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik

I kjølvannet av avsløringene har den danske regjeringen fått tverrpolitisk støtte til å nedsette et utvalg som skal undersøke de økonomiske forholdene til samtlige dansk-irakere som mottar offentlige stønader.

Ekstrabladet: 11.200 dansk-irakere skal tjekkes

Ekstrabladets artikler «Velkommen på forsiden» og «Fakta om irakerne» ble publisert 16. august 2009, og finnes ikke på nett.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂