Nytt

Flere land i Europa har anlagt en hard linje med tvangsutsendelser av avviste asylsøkere fra Irak. Mange av de avviste irakerne går følgelig under jorden og lever som hjemløse i Europa. I følge FN har irakiske statsborgere de siste årene utgjort den suverent største gruppen som søker om asyl i den industrialiserte verden. Alene i første halvdel av 2008 var det snakk om 19.500 irakere.

Danmark er langtfra det eneste land i Europa, der har valgt en kontant løsning over for afviste irakiske asylansøgere.

Godt nok hører det til sjældenhederne, at en kirke med afviste irakere ryddes af kampklædte politibetjente som i Brorsons Kirke på Nørrebro, til gengæld er det ikke usædvanligt at lade dem flyve tilbage til Irak eskorteret af betjente.

Som Danmark har blandt andet Storbritannien, Holland, Grækenland og Polen de seneste år gennemført tvungne hjemsendelser af irakere, der efter afslag på asyl har nægtet at rejse frivilligt.

Holland har gennemført flere deportationer af afviste irakere til det nordlige Irak og forsøger derudover at sende folk til det centrale Irak med et EU-dokument i baglommen.

I Storbritannia får nesten alle asylsøkere fra Irak avslag. Bare 108 av 1.855 fikk innvilget asyl i 2008, og landet har gjennomført tvangsutsendelser. Tyskland, som er det europeiske landet som har tatt i mot flest irakere, innvilger sjelden søknader om asyl fra denne gruppen. Flesteparten lever i landet på såkalt «tålt opphold». De over 9.300 irakerne som omfattes av denne ordningen er avskåret fra å arbeide og delta på integrasjonskurs. De har ikke krav på å motta økonomisk støtte fra staten utover lommepenger.

»Vi kan ikke se, at det er en løsning at tvinge dem hjem. Vi får rapporter om, at hjemsendte irakere flygter igen, og spørgsmålet er så, om man har løst problemerne,« siger Kris Pollet, talsmand fra Det Europæiske Flygtningeråd (ECRE), der overvåger og sammenligner behandlingen af flygtninge i de europæiske lande.

Uanset om man er for eller imod tvungne hjemsendelser, er der bekymrede miner rundt omkring i Europa over, at irakere ender som et nyt flygtningeproletariat i EU.

»De lever et meget trist liv. Halvdelen af de afviste irakere er hjemløse, og da de ikke må arbejde, begynder de enten at stjæle eller arbejde sort. Det er ulovligt, men de har ikke andre muligheder,« siger Imad Shiltath, der er sundhedstalsmand i Den Irakiske Organisation – den største irakiske velgørenhedsorganisation i London.

Berlingske Tidende: Irakere smides ud af Europa