Kort

En undersøkelse viser at så mange som 38 % av asylsøkere i Danmark unnlater å stille på språkkurs.

 

Nytilflyttede voksne udlændinge, der får dagpenge eller kontanthjælp, har et fravær på op mod 38 pct.

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som bor i Danmark, går i gennemsnit glip af mere end hver 4. dansktime, fordi de ikke møder op til undervisningen. Og hos visse grupper er fraværet endnu højere.

Det viser en særkørsel over fraværet på danskundervisning på de danske sprogskoler i danskfagene, som Ankestyrelsen har udarbejdet for Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda.

De personer, som er med i det tre-årige integrationsprogram, som gives til flygtninge eller familiesammenførte, der har haft opholdstilladelse i Danmark i under tre år, er hvert år fraværende i 27 pct. af timerne.

Og hos de elever, som er uden for programmet, men som er på dagpenge eller kontanthjælp, ligger fraværet på mellem 36 og 38 pct. I dette tilfælde er deltagelse i danskkurserne ellers en forudsætning for, at de kan få offentlige ydelser.

LÆS OGSÅ Integration går i stå på sprogcentre

Mehmet Ümit Necef, som er integrationsforsker fra Syddansk Universitet, siger til Agenda, at hovedårsagen til fraværet sandsynligvis er manglende motivation.

 

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7387478/Udlændinge-bliver-væk-fra-dansktimerne/