Nytt

Denne uken har vi hørt fra NHOs Kristin Skogen Lund at det ville være genialt om flyktningene/migrantenes kompetanse ble kartlagt umiddelbart slik at de raskt kan sluses ut i arbeidslivet.

Det høres smukt ut, helt til man sjekker realiteten. Kjenner ikke NHO den? Hvis Skogen Lund kikket over Kjølen kunne hun lære av kollegaene Fra Agenda (Dansk Arbejdsgiverforening)- 5 pct. af flygtninge-kvinderne er i job efter fire år i Danmark.

“Når kvindelige flygtninge har opholdt sig fire år i Danmark, er omkring hver 20. i beskæftigelse. For mændenes vedkommende er det knap hver femte. Sammenligner man flygtningekvinders og flygtningemænds beskæftigelse med beskæftigelsesgraden for kvinder og mænd med dansk baggrund er forskellen markant: I 2013 var 72 pct. af kvinder med dansk baggrund og 75 pct. af mænd med dansk baggrund i job. 

… motivationen til at søge et arbejde er helt central for at forstå problemstillingen, mener Lars Larsen:

Det danske tankesæt om, at vi alle er født motiverede til at påtage os et arbejde, mødes af et andet kulturelt kodeks, hvor kvinderne enten er for unge til at arbejde og først og fremmest skal udfylde rollen som mor, eller også er de i egen optik for gamle ved 40 års alderen. …’, forklarer Lars Larsen.”

Danmark har hatt drøssevis av slike erfaringer. Av en eller annen grunn er norske medier og organisasjoner mer opptatt av å sitere svenskene.