Sakset/Fra hofta

Forskning i Danmark viser at innvandrerghettoer lett virker som en felle: Etterhvert vil de ressurssterke få seg jobber og flytte ut, mens de som flytter inn etter dem er ressurssvake. Slik blir ghettoen avsondret fra samfunnet både økonomisk og kulturelt.

En ny undersøgelse fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut peger faktisk på, at ghettoen snarere er en fælde end et springbræt. Under-søgelsen viser, at færre af de flygtninge, som bor i ghettoområderne, er selvforsørgende end de flygtninge, som bor uden for disse områder.

»Den klassiske definition på en ghetto er, at man lever helt afsondret i et parallelsamfund. At man har sin egen skole, sin egen kirke osv. Det, at der sker en bevægelse af personer ind og ud af ghettoiserede områder i Danmark, er faktisk et tegn på, at det ikke er en ghetto i klassisk forstand. Det er positivt, men det siger ikke noget om, hvorvidt det er bedre, at de var integreret. Deres indkomst kunne jo være steget meget mere, hvis de havde boet et andet sted.«

Rockwoolfondens bog om befolkningens bosætning viser, at danskerne stadig bor temmelig blandet inden for forskellige sociale grupper. Undtagen når det gælder de etniske minoriteter. »Der bor relativt mange velstillede med anden etnisk baggrund i den almennyttige boligsektor, selv om de godt kunne bo i ejerbolig. Og det er med til at holde sammen på det. Det ville for alvor se sort ud, hvis også de flyttede i parcelhus i samme udstrækning, som danskerne gør det,« siger Torben Tranæs.

Hvis befolkningen både bliver stadig mere opdelt på arbejdsmarkedet, gifter sig inden for sin egen etniske gruppe og bosætter sig adskilt fra hinanden, viser studier i USA, at så falder befolkningsgruppernes lyst til at betale skat for at hjælpe hinanden. »Ud fra den betragtning er en stigende ghettoisering også et problem herhjemme, da det svækker villigheden til at betale skat,« siger Torben Tranæs.

Torben Trænes er forskningssjef i Rockwoolfonden, en av Danmarks største frie stiftelser.

»Det ville se sort ud, hvis de flyttede i parcelhus ligesom danskerne«