Nytt

To av tre etterkommere av innvandrere stemmer ikke ved politiske valg i Danmark, til tross for at de har bodd i landet hele sitt liv. En undersøkelse fra Københavns universitet viser at stemmeprosenten for denne gruppen velgere er halvparten så stor som for etniske dansker, og dermed like lav som for deres foreldre.

Samler man derimot innvandrere fra samme land i ett boligområde fører dette til økt valgdeltagelse. I følge forskerne cand.scient.pol. Yosef Bhatti og professor Kasper Møller Hansen ved universitetet i København skyldes dette sannsynligvis at mennesker er mer tilbøyelige til å stemme dersom de har et sterkt sosialt nettverk av folk som ligner dem selv. Også etniske dansker i områder uten innvandrere stemmer mer enn øvrige dansker.

Negativ udvikling gennem i hvert fald 12 år

I 2009 var forskellen mellem etniske danskere og indvandrere/efterkommere endda den største i de 12 år, tallene er blevet opgjort.

Det fremgår af en undersøgelse fra forskere på Københavns Universitet, som er dykket ned i data om 2,3 mio. danske vælgere i forbindelse med de seneste fire kommunalvalg.

»Det her viser, at folk med anden etnisk baggrund stemmer utrolig lidt og også mindre, end man troede, selv når man tager højde for uddannelse.«

De ligger på et meget lavt niveau, og det er resultatet af en negativ udvikling gennem de seneste 12 år, hvor vi har tal at sammenligne med,« konstaterer cand.scient.pol. Yosef Bhatti, der har lavet undersøgelsen sammen med professor Kasper Møller Hansen.

I undersøkelsen har forskerne studert valgbøker i 44 av 98 kommuner, og sammenlignet informasjonen med data fra Danmarks Statistik. Tallene fra landets to største byer viser at mens etniske dansker i København hadde samme stemmeprosent i 2009 som i 1997, har stemmeprosenten for såkalte nydansker gått ned med 11 prosentpoeng.

Bhatti, mener at den lave stemmeprosenten skyldes negativ sosial arv fra foreldre som heller ikke benytter stemmeretten:

– Etterkommere burde være mer aktive enn innvandrere, da de har gått på danske skoler og har hatt oppveksten sin her. Tallene viser imidlertid at det bare går marginalt bedre, noe som tyder på at det ikke har lykkes å bryte den negative sosiale arven fra foreldre som ikke har stemt; en tendens som også finnes blant etniske dansker, sier Bhatti, som mener at man bør overveie å gjøre en innsats i skolene for å øke stemmeprosenten i disse gruppene.

Stemmeprosenten endrer seg imidlertid for innvandrere og etterkommere som bor i ghetto-områder:

Du kender fordommen: Indvandrere og efterkommere i ghettoer forskanser sig fra omverdenen og har let ved at lukke sig ude fra det danske demokrati og leve i et parallelsamfund.

Tanken er blevet brugt politisk som argument for at rive ghettoer ned, men nu viser det sig, at virkeligheden kan være en helt anden: Hvis indvandrere fra samme land samles i et boligområde, får det flere af dem til at stemme til danske valg.

Forskere fra Københavns Universitet har parret oplysninger i valgbøger med data fra Danmarks Statistik og fundet ud af, at en tyrker i et tyrkisk domineret boligområde stemmer mere end en tyrker, der bor langt fra sine landsmænd.

Den positive effekten setter bare inn når innvandrere bor sammen med andre mennesker fra deres eget opprinnelsesland. Det er ingen effekt å spore dersom f.eks. en tyrker bor sammen med somaliere.

Forskerne mener at en sannsynlig forklaring er at jo flere mennesker med din egen bakgrunn, jo større sjanse er det for at en av dem kan bli valgt inn i det lokale komunnestyret. Dette gjør det plutselig viktig å stemme fordi man kan identifisere seg med en kandidat, heter det i undersøkelsen.

Resultaterne kan formentlig overføres til valg til Folketinget.

»Vi har undersøgt stemmer afgivet til kommunalvalg, men effekten vil sandsynligvis stadig være der ved et folketingsvalg, fordi netværket generelt er afgørende for, om vi stemmer,« bemærker Yosef Bhatti.

Hvor stor denne effekten er, er ikke så viktig, sier Bhatti, som i stedet mener at det mest interessant er at konsentrasjonen av etniske minoriteter ikke har den negative innflytelsen på valgdeltagelse som man hittil har trodd.

Jyllands-Posten: Indvandrerbørn stemmer også sjældent

Jyllands-Posten: Ghettoer får indvandrere til stemmeurnen

Les resten av Videnskab.dks artikkel: Efterkommere stemmer lige så lidt som indvandrere