En dansk studie viser at det er merkbart mindre tillit mellom mennesker i innvandrertette kommuner enn i kommuner med innfødte dansker.

Forskerne kaller det en «lille forskjell», men det er snakk om en 100 prosents forskjell, fra 40 prosent tillit til 80 prosent.

Borgere i kommuner med mange nydanskere stoler lidt mindre på hinanden end beboere i områder, hvor de mest udbredte navne er Hansen og Jensen.

Det er konklusionen i en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Københavns og Aarhus Universitet, der har målt tilliden mellem danskere. Undersøgelsen bygger på interviews med 9529 personer i en række danske kommuner foretaget mellem 1979 og 2009.

”Vores undersøgelse viser, at den etniske mangfoldighed har haft en lille negativ effekt på tilliden mellem danskerne. I en model, der bygger på data fra hele perioden og renser for forskelle i social baggrund som eksempelvis uddannelse, forudsiges andelen af borgere, der stoler på andre, til at være 42 procent i kommuner med flest indvandrere, mens den tilsvarende andel er 80 procent i kommuner med færrest indvandrere. Forskellen i tillid mellem mere typiske kommuner er dog væsentligt mindre, hvilket peger på en noget mere begrænset negativ effekt af indvandring på tillid,” forklarer lektor Peter Thisted Dinesen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, der har lavet undersøgelsen sammen med Kim Mannemar Sønderskov fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.