Nu har svenske forskere sandelig også fundet ud af det samme som Robert Putnam, der i sit banebrydende studie fra 2007 dokumenterede, at tilliden mellem mennesker nedbrydes i takt med, at det multietniske og multikulturelle øges. Tilliden til “trust other races”, “trust neighbors” og “trust own race” faldt systematisk, som områderne blev mindre homogene. Bemærk det skræmmende i, at det ikke “bare” er tilliden til “de andre”, der falder, men også tilliden til medlemmer af ens egen gruppe. Ødelæggelse af homogenitet er med andre ord ensbetydende med en erodering af den sociale kapital over hele linjen, en social kapital, der er afgørende for at holde et samfund velfungerende.

Hinsidan

Tre svenske forskere, Matz Dahlberg, Roger Andersson og Per Strömblad, har på forskellig vis undersøgt, hvad Sveriges transformation til et på lange stræk de facto ikke-vestligt land betyder for bosætningsmønstre og tillid.

Matz Dahlberg er nået frem til, at når andelen af indvandrere når fem procent, så begynder dele af majoritetsbefolkningen at fraflytte området. Et sådant område bliver fattigere alene af den grund, at også majoritetsbefolkningens børn – de tilbageværende – får dårligere karakterer i skolen.

Roger Andersson har fundet frem til, at de oprindelige svenskere med større sandsynlighed vil undlade at flytte til et boligområde med mange indvandrere. Roger Andersson taler om et “undvikandemönster”. Det kan man jo godt kalde det.

Og endelig ligger Per Strömblads resultater tæt op ad Robert Putnams, idet Per Strömblad har fundet frem til at

“Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.” Og videre at “De litar inte mer på infödda svenskar än någon annan grupp, säger Strömblad”, om både svenskere og indvandrere. Indvandrere stoler ikke på indvandrere, og svenskere stoler ikke på svenskere, præcis som Robert Putnams “trust own race” viste det.

Den kommende svenske fattigdom

Hvem skulle vel have troet det, men masseindvandringen til Sverige påvirker søreme også resultaterne i den svenske grundskole. På blot 12 år er forskellen mellem de stærkeste og svageste elever vokset med 30 procent. De virker en smule bekymrede over dén udvikling, forfatterne til artiklen. Med tanke på at den ikke-vestlige indvandring jo skal afhjælpe ældrebyrden og alt godt fra havet, er nyheden ikke sådan helt fantastisk. Se i øvrigt PISA Etnisk 2009, der har tal for, hvordan efterkommere i Sverige klarer sig. Og hos OECD – der står for PISA-undersøgelserne – er der tal for forskellene i læsescorer mellem svenskere og efterkommere.

Bundlinje?

Svækket tillid og øget fattigdom. Det er, hvad man kan koge konsekvenserne af den ikke-vestlige indvandring ned til. Dér har de gjort et effektivt stykke arbejde, de svenske politikere, og de danske og de tyske og de franske og de hollandske og og og…

Man må håbe, de ved, hvad de gør, men jeg tillader mig at tvivle.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂