Gjesteskribent

Samfundsforskere anno 2014 er af en speciel støbning. Større ensretning er det svært at finde. Nå jo, blandt journalister og generelt i den bedrestillede middelklasse eksisterer det samme fænomen, men jeg gætter nu på, at universitetsansatte og lignende tager prisen.

I Storbritannien viser en større undersøgelse, at de 13-17 årige har færre relationer med personer fra andre etniske grupper (racer, som det hedder i rapporten) end de 18-34 årige. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt – men ikke overraskende – at alle aldersgrupper har færre relationer i forhold til utopia, hvor etnicitet ikke betyder noget overhovedet. Således havde aldersgruppen med den relativt største kontakt til personer med anden etnisk baggrund end dem selv, de 18-34 årige, stadig kun 65 procent så mange relationer i forhold til, at etnicitet var lige gyldig. De 13-17 årige derimod er faldet til 47 procent, næsten på niveau med de 35-54 årige med deres 44 procent.

I øvrigt viser en anden nylig undersøgelse, at 77 procent af briterne ønsker indvandringen begrænset, og 95 procent udtaler, at det engelske sprog er hjørnestenen i det at være britisk. Der er for resten her tale om, at holdningerne er skærpede hen over årene. Også her udtaler forskerne undren over resultatet.

Når man ikke forstår virkeligheden

Så kan man heller ikke udtale sig meningsfuldt om den. Det er ikke længere til diskussion (og det burde aldrig have været det), at multikulturelle og multietniske samfund er ringere samfund at leve i for alle parter. Fra USA og Canada ved vi, at tilliden mellem mennesker falder, jo mere mangfoldigt samfundet bliver. Selvfølgelig gør den det. Hvorfor tror nogen, at det vil forholde sig anderledes? Forskelle i kultur, religion og i adfærd, tillært som nedarvet, vil altid medføre et fald i tillid mellem grupper, der bebor det samme territorium.

Disse forskere skylder at forklare os, hvorfor de bliver overraskede over at iagttage det indlysende. Argumentere rationelt for deres ærinde kan de ikke, da de ikke har nogen tal, der kan bakke dem op. Tilbage har de kun en semireligiøs tro på, at det multietniske og multikulturelle bringer noget godt med sig samlet set.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten den 1. juli 2014.