Gjesteskribent

Det samme gør Sofie Carsten Nielsen, Uddannelses- og forskningsminister for De Radikale. Der er tale om vildledning af så alvorlig karakter, at det nærmer sig lodret løgn.

Den 18. marts kunne TV-avisen kl. 18:30 glædestrålende meddele følgende:

Indvandrerne er “for alvor begyndt at uddanne sig…ikke kun pigerne…drengene følger med…gabet…er ved at forsvinde helt” mellem danskere og indvandrere. Og videre: “Nu viser nye tal” fra Uddannelses- og forskningsministeriet, at Danmark går en lys fremtid i møde, fordi indvandrerne uddanner sig så godt og så meget. 61,8 procent af danskerne vil få en videregående uddannelse, mens det gælder for 59,2 procent af indvandrerne.

Minister Sofie Carsten Nielsen fulgte op med at udtale, at “drengene…klarer sig næsten lige så godt”, og videre, at “de er ved at være på niveau”. Og udsendelsen afrundede med at påstå, at danskere og indvandrere “er ved at være lige godt uddannede.” Eneste udestående problem ifølge ministeren er, at pigerne klarer sig bedre end drengene, uanset herkomst.

Tallene fra ministeriet

Jeg ringede til kontorchef Jens Storm fra Uddannelses- og forskningsministeriet for at få opklaret, hvordan man kunne nå frem til disse tal. Her følger forklaringen:

For det første skelnes der ikke hos ministeriet mellem vestlige og ikke-vestlige, og der skelnes ikke mellem indvandrere og efterkommere. Der er ikke tale om tal anno 2014. Ministeriet bygger på en model, hvor det antages, at udviklingen for indvandrerne i perioden 2003 til 2012 vil fortsætte de næste 25 år. Således vil danskere henholdsvis indvandrere, der i dag går i grundskolens 9. klasse, om 25 år have videregående uddannelser, hvad der svarer til 61,8 procent af danskerne og 59,2 procent af indvandrerne.

Fik De den? Om 25 år blev hos TV-avisen og minister Sofie Carsten Nielsen til, at afstanden “er ved at forsvinde helt” og til, at danskere og indvandrere “er ved at være lige uddannede.” Allerede her en meget grov manipulation af både den ene og den anden.

Men bare rolig. Vi er kun netop gået i gang. Det bliver meget værre. Og husk på, at ministeriets fremskrivning ikke skelner mellem vestlige og ikke-vestlige og mellem indvandrere og efterkommere. I det følgende vil jeg sammenligne mellem danskere og ikke-vestlige efterkommere, som må forventes at klare sig betydelig bedre end ikke-vestlige indvandrere, idet ikke-vestlige efterkommere pr. definition er født i Danmark.

Perioden 2003-2012

Jeg går ud fra, at ministeriet har regnet videre ud fra gennemsnittet af stigningen hos indvandrere i årene 2003 til 2012. Her render vi imidlertid ind i et alvorligt problem, når vi ser på de 30-årige i et givent år, i praksis årene 2009 til 2013 (dog uden tal fra 2010, som ikke har kunnet findes). Der var en stigning i uddannelsesgraden blandt de ikke-vestlige kvindelige efterkommere fra 2004 (det tidligste år, jeg har tal fra) og til 2011. Derefter er den stagneret og endda faldet lidt. Ser vi på andelen med en videregående uddannelse, ser tallene således ud for årene 2009-2013 (uden tal fra 2010): 29, 32, 34 og 35 procent. En støt stigning, javel, men anderledes bliver det, når vi medregner erhvervsuddannelserne, hvorefter billedet ændres. Nu hedder det 56, 62, 61 og 59 procent for årene 2009 til 2013 (uden tal for 2010).

For ikke-vestlige mandlige efterkommere er der i hele perioden 2004-2013 nærmest ingen stigning overhovedet. De seneste fire år, 2009-2013 (uden tal fra 2010), hedder andelen med en videregående uddannelse således 21, 23, 21 og 20 procent. Medtages erhvervsuddannelserne, ser det sådan ud: 42, 45, 40 og 45 procent.

For danskere ser det ud som følger i de fire år 2009 til 2013 (uden tal fra 2010). Danske mænd med videregående uddannelser: 33, 33, 33 og 33 procent som 30-årige. Medtages erhvervsuddannelserne, er det således for danske 30-årige mænd: 73, 73, 72 og 72 procent. For danske kvinder med en videregående uddannelse som 30-årige i årene 2009 til 2013 (uden tal fra 2010): 48, 49, 52 og 50 procent. Medtages erhvervsuddannelserne, får vi følgende statistik frem: 80, 79, 81 og 79 procent. (henholdsvis side 119, 65, 43 og 48)

Manipulation

Vi kan nu konkludere, at de indlagte forudsætninger er mere end tvivlsomme, idet de bygger på et gennemsnit af årene 2003-2012, skønt jeg har vist, at der næsten ikke har været nogen udvikling for efterkommermændene fra ikke-vestlige lande i perioden. For ikke-vestlige efterkommerkvinder har der været tale om en stigning, men i forhold til andelen med en kompetencegivende uddannelse er den stagneret og endda faldet lidt i årene 2011 til 2013.

Ministeriet har opereret med en næsten absurd positiv model, hvor vestlige og ikke-vestlige er blandet sammen i en pælle-vælle, og hvor næsten udelukkende de ikke-vestlige kvinders stigning i årene frem til 2011 har dannet grobund for fremskrivninger, der er yderst tvivlsomme.

TV-avisen har meget groft manipuleret seerne ved at hævde, at afstanden mellem danskere og indvandrere “er ved at forsvinde helt.” Jeg har endda kun set på ikke-vestlige efterkommere, født og opvokset i Danmark, som klarer sig markant bedre end ikke-vestlige indvandrere. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale har groft manipuleret ved at sige, at “drenge med anden etnisk baggrund klarer sig næsten lige så godt”, underforstået som danskere, og at “de er ved at være på niveau”.

Havde minister Sofie Carsten Nielsen udtalt lignende fejlbehæftede udtalelser i folketingssalen, havde det medført en ministerstorm. Havde TV-avisen udtalt sig så groft vildledende, som tilfældet er her, i næsten en hvilken som helst anden sag, var sagen blevet indbragt for Pressenævnet, og en berigtigelse måtte bringes efterfølgende.

Men nu handler det jo om indvandreres snarligt vellykkede integration i det danske samfund, og så gælder alle kneb.

Så må både minister Sofie Carsten Nielsen og TV-avisen gerne vildlede i en grad, der er det samme som at stikke en plade.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten den 27. mars 2014.