Dagbladet Politiken var helt oppe at køre for nogle dage siden, da avisen glædestrålende kunne meddele, at den uendelige strøm af asylsøgere, de fleste anerkendte som flygtninge og øjeblikkeligt gjort til indvandrere, vil blive en overskudsforretning for Danmark på længere sigt. Det lød bl.a. sådan:

«Konklusionen er sådan set meget klar: Statens indtægter fremadrettet vil være større end statens udgifter, når man måler på strømmen af flygtninge og deres efterkommere isoleret. Det betyder, at tilstrømningen af flygtninge ikke forringer mulighederne for at opretholde de velfærdsordninger, vi har i dag, når man kigger langt ud i fremtiden,»

forklarer Marianne Frank Hansen, souschef og økonom ved Dream, der har leveret data til Finansministeriets beregninger.

De må jo tro, at vi er imbecile, når de kan lyve så groft. Makværket, der ligger til grund, hedder Danmarks konvergensprogram 2016, og på side 77 kan man læse følgende:

«Den større befolkning øger imidlertid udgiftspresset inden for de vedtagne 4-årige udgiftslofter. Den større befolkning vurderes med de givne forudsætninger at have en svagt positiv effekt på den finanspolitiske holdbarhedsindikator. Det er forudsat, at flygtningenes beskæftigelsesgrad stiger med opholdstiden de første år og at efterkommernes beskæftigelsesgrad er højere, svarende til øvrige ikke-vestlige efterkommere. Herunder forudsættes, at efterkommere efter 2 generationer har samme beskæftigelsesfrekvens som øvrige personer af dansk oprindelse [min fremhævelse]. I forhold til 2020 forskydes forholdet mellem beskæftigede og ikke-beskæftigede i den nye del af befolkningen dermed i positiv retning på sigt

«Der er forudsat,» står der. Finansministeriet har forudsat noget komplet og aldeles urealistisk for at kunne male deres makværk af et skønmaleri. Hvordan kan man forudsætte noget sådant vås, når vi har mere end 30 års erfaringer med, at ikke-vestlige grupper under et på ingen måde på noget tidspunkt kommer på niveau med danskere, hvad angår beskæftigelsesgrad?

Danmarks Statistiks årlige publikation, senest Indvandrere i Danmark 2015, fortæller den sande historie om den byrde, som de ikke-vestlige udgør. Efterkommerne – anden generation – er helt systematisk i lavere grad af beskæftigelse end danskere i samme aldersgruppe. Det gælder både for mænd og for kvinder. Ingen gruppe er på niveau med, endsige over, danskerne (side 55).

Bliver det så bedre i tredje generation, som Finansministeriet forudsætter? Det tyder absolut intet på, og også det kunne regnedrengene i ministeriet have fundet ud af ved at slå op i Danmarks Statistik. I Indvandrere i Danmark 2014 er nemlig medtaget karaktererne ved afgangseksamen i grundskolen, og de viser, at efterkommernes børn – tredje generation – ligger stort set lige så langt efter danske unge som anden generation (side 123):

«Det fremgår af figur 6.7, at karaktergennemsnittet for de ikke-vestlige børn af efterkommere, kun er marginalt højere end for de ikke-vestlige efterkommere. For drengene er gennemsnittene henholdsvis 5,3 for børn af efterkommere og 5,2 for efterkommere. For pigerne er de 5,8 for både børn af efterkommere og efterkommere. Der er tale om niveauer, som ligger klart under niveauerne for drenge og piger med dansk oprindelse, hvor karaktergennemsnittene er 6,6 og 7,3.

Det er fortsat et lille datagrundlag, som ligger til grund for tallene for børn af efterkommere, og det vil blive interessant at følge udviklingen for de kommende større generationer af 16-årige. Tallene peger dog i retning af, at der ikke er forskel i karaktergennemsnit mellem børn af efterkommere og efterkommere. Til trods for at børn af efterkommere altså har mindst én forælder, der selv er født i Danmark.»

Der er med andre ord intet som helst grundlag for at forudsætte, som Finansministeriet gør. Det er svindel og humbug, hvad de skriver i rapporten, der er til karakteren minus 3. Det er virkelig groft, at nogle af landets førende embedsmænd på den måde fører danskerne bag lyset. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Når topembedsmænd vildleder så groft, at de reelt lyver, ved man, at den er gal, helt gal.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten den 6. mai 2016.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂