I gårsdagens avis kunne man læse en ny undersøgelse, der viser, at 92 procent af danskerne mener, at udlændinge helt eller overvejende skal leve efter danske normer. Det er der sådan set ikke noget overraskende i. En omfattende undersøgelse fra Ålborg Universitet fra 2008 viste, at ud af 26 sammenlignelige lande ligger Danmark helt i toppen, hvad angår danskernes afvisning af multikulturalisme. Hele 77 procent foretrækker monokultur. Tilsvarende er 75 procent af danskerne uenige i, at etniske minoriteter bør have offentlig støtte til at bevare deres skikke og traditioner.

Nogle af forklaringerne er, at danskerne er et kulturelt homogent folk, og at sammenhængskraften er stærk. Multikulturalismen truer begge dele, og derfor afviser danskerne de parallelsamfund, der følger med. Dansk kultur skal selvfølgelig nyde forrang herhjemme. Punktum.

Derfor var det også meget lidt opmuntrende at høre den ellers begavede historiker Michael Böss i søndagens Deadline 2. sektion. Böss blev bedt om at forsvare og karakterisere bevaringsværdige danske værdier, men det kunne eller ville han ikke. Det blev alene til en formummet tale om universelle værdier og om værdien af den politiske – modsat kulturelle – nation.

Det er ellers let nok at svare på: Der findes ikke unikke danske værdier, men værdier, der i særlig grad præger danskerne. Lad mig bare nævne tre: Tillid, tilfredshed med livet og evnen til at indgå i frivillige netværk og foreninger. Alt sammen er dokumenteret grundigt. På alle tre områder er danskerne verdensmestre.

Så afvisningen af multikulturalismen hænger jo også sammen med, at der for danskerne er rigtig meget at miste ved at omdanne landet til et multikulturelt lavtillidssamfund, hvor folk ikke kan samarbejde og ikke føler tilfredshed med livet. Men også regeringslederne i England, Frankrig og Tyskland er begyndt at forstå, at multikulturalisme betyder vold, frygt og kaos. I disse lande er der ved at opstå områder uden for jurisdiktion! Det er vi så småt også begyndt at se herhjemme. Jeg har tidligere skrevet om faren ved det multikulturelle. Men vi kan også tage et kig på et par af de seneste ugers nyheder fra fronten:

En ny PISA-undersøgelse viser, at omkring 50 procent af de tosprogede elever forlader folkeskolen uden at beherske de basale færdigheder til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse. Hvad mon der så sker med dem? Ja, det kan måske aflæses i den anden nyhed. En rapport fra Rockwool Fonden dokumenterer nemlig, at kriminaliteten blandt efterkommere af indvandrere er fire gange så høj som etniske danskeres. Når der så samtidig siden 1990 er sket en firedobling af antallet af efterkommere, ja, så har vi altså ikke ligefrem at gøre med en solstrålehistorie, som DF’s Peter Skaarup peger på.

Der er ikke noget at sige til, at danskerne ikke ønsker mere, men derimod mindre multikulturalisme. Dermed er vi ved enden og kan binde en sløjfe ved at inddrage en anden nyhed fra avisen i går, nemlig at 64 procent af danskerne mener, at udlændingepolitikken i høj grad eller i nogen grad er vigtig for, hvem de stemmer på ved næste folketingsvalg. Det kaldes overraskende af en ekspert, selv om der heller ikke er noget overraskende ved det.

En analyse fra Altinget.dk (ikke online) fra marts sidste år viste, at 15 års meningsmålinger bærer vidnesbyrd om, at værdipolitik aldrig helt glemmes af vælgerne. Udlændingespørgsmålet kan nærmest fra den ene dag til den anden blive det vigtigste emne. I analysen var der flere eksempler på “meget voldsomme spring i vælgernes bekymring for flygtninge og indvandrere”.

Økonomiske temaer gør altså ikke værdipolitikken overflødig.

Kasper Støvring er forfatter, foredragsholder og forsker i kultur og litteratur. Han har utgitt flere bøker, blant andre Blivende verdier og Det etiske kunstværk, og er aktuell med boken Sammenhængskraft, som nylig er utgitt på Gyldendal. Støvring har også hjemmesiden Kulturkritik.dk, er medskribent på nettsiden Nomos og har fast spalte i Berlingske Tidende, der han skriver om kulturens avgjørende betydning i aktuelle konflikter nasjonalt såvel som internasjonalt.

Artikkelen Danskerne afviser det multikulturelle samfund ble første gang publisert i Berlingske Tidende 4. april 2011, og er gjengitt med forfatterens vennlige tillatelse.