Gjesteskribent

I denne uge besøgte jeg Sønderborg Kaserne, der er blevet omdannet til asylcenter for ca. 600 asylansøgere fra Syrien. Her fik jeg og andre besøgende en redegørelse for en praksis for behandling af asylansøgerne, som man er meget stolt af på stedet: ”Sønderborg-modellen”, hed det. Det drejede sig om, at asylansøgerne med det samme får kortlagt deres kompetencer, får sprogundervisning og kommer i praktik i erhvervslivet. Det vil sige integration fra dag et. En repræsentant for erhvervslivet jublede over, at den danske befolkning fik et sådant saltvandsindskud, og gav udtryk for, at vi i Danmark ikke kan opretholde samfundet uden hjælp udefra.

Men Sønderborgmodellen er det samme som nedlæggelse af Danmark i forhøjet hastighed.

Man begynder at integrere folk, der ikke har fået asyl, i Danmark. Og selvom man har fået asyl, så er præmissen for flygtninge jo altså, at de skal hjem igen, så snart, det er muligt. Sønderborg-modellen omdanner flygtninge til indvandrere. Det er forkert. Det er hamrende forkert.

Det kan godt være, at der er nogen, der ønsker at udskifte den danske befolkning med en ny. Men vi er faktisk nogen, der synes, at det ville være en langt bedre ide at få danske familier til at få flere børn, end at åbne landet for kultur-fremmed indvandring.

Røde Kors og andre repræsentanter for godhedsindustrien har et klart økonomisk motiv til at opretholde situationen med mange flygtninge og indvandrere. Det samme har kommunerne, der får folk i arbejde og dermed får højere skatteindtægter. Det tager jo et stykke tid, før kommunerne overtager det økonomiske ansvar fra staten for de nye indbyggere. Så kan det til gengæld ændre sig til en elendig forretning for kommunerne. Men på kort sigt skæpper det i kommune-kassen med flygtninge. Erhvervslivet er selvfølgelig interesseret i at få billig arbejdskraft.

Det er trist at se godhedsindustrien, kassetænkende kommuner og erhvervslivet gå hånd i hånd om at nedlægge Danmark. I forhøjet tempo.

http://www.politiko.dk/b-tinget/befolkningsudskiftning

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også