Dansk Folkeparti tror ikke det svenske velferdssystem vil kunne opprettholdes med det store antall innvandrere landet fortsatt tar imot. Ifjor kom 47.500 til Sverige, mot bare 5.300 til Danmark. DF er redd folk vil søke til Danmark for å få fulle trygderettigheter den dagen svenskene ikke lenger har råd.

Dansk Folkeparti vil derfor ha revidert den nordiske samarbeidsavtalen som sikrer nordiske borgere full bostedsfrihet og rett til fulle trygderettigheter i det land de slår seg ned. Dansk Folkeparti frykter med andre ord at det kan bli danskene som må betale «kalaset» for svenskene, og det vil de ikke, sier deres nordiske talsmann Søren Espersen til Politiken.

Den danske integrasjonsministeren avviser ikke problemstillingen.

Også integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) har fokus på indvandringen til Sverige, og hun vil ikke afvise, at der skal ske ændringer i det nordiske samarbejde i fremtiden.

»Jeg følger udviklingen tæt, og vi skal være klar til at reagere, hvis der er behov for det. Men man skal passe på med at ændre det nordiske samarbejde, for det bygger på nogle vigtige værdier, som er værd at værne om«, siger hun.

Frygt for tæt trafik over broen
I Dansk Folkeparti frygter man især, at det er gruppen af flygtninge og indvandrere, som krydser Øresundsbroen.

Siden den danske udlændingelov trådte i kraft i 2002 har i alt 167.900 flygtninge og indvandrere fået en permanent opholdstilladelse i Sverige, mens Danmark kun gav permanent ophold til 39.300 personer i samme periode.

»De tør ikke tage debatten«
Alene sidste år fik 47.500 flygtninge og indvandrere en permanent opholdstilladelse i Sverige, mens antallet for den samme gruppe i Danmark var 5.300 personer. En udvikling i Sverige, som DF betegner som en »katastrofe«.

»Det tragiske er, at der ikke er nogen, der tør tage debatten i Sverige, som vi jo har haft her i Danmark. Det er utroligt sørgeligt for svenskerne, og det går jo ikke længere«, siger Søren Espersen.

Den svenske innvandringsministeren Tobias Billstrøm forstår ikke danskene. Han mener det vil få store konsekvenser for det nordiske samarbeidet hvis man rokker ved den frie bostedsretten og trygdeordningene. Hva da med alle danskene som har flyttet til Malmø for å unnslippe 24-årsregelen? spør han.

DF frygter folkevandring fra Sverige