For første gang har Dansk Folkeparti slått inn på en linje hvor man vil sile innvandrere etter religion. Partiet ønsker å redusere muslimsk innvandring fordi det ifølge partiet truer Danmark som et fritt samfunn. De andre partiene i blå blokk tar avstand fra forslaget fordi det bryter med internasjonale konvensjoner Danmark er bundet av. De […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.