Document ble den 27. november 2018 felt i PFU for brudd på god presseskikk for denne saken. Uttalelsen fra PFU kan leses her.

 

Kamal Akbari (privat foto).

Kamal Akbari fikk bare samfunnsstraff for å ha voldtatt en 14 år gammel jente på et skoletoalett, men risikerer likevel utvisning.

Voldtekten skjedde på en ungdomsskole på Nordmøre i mars i år – dommen på 420 timers samfunnstjeneste ble avsagt 23. november.

Nordmøre tingrett konkluderte med at straffen i utgangspunktet burde være tre års fengsel for voldtekten, men ettersom retten godtok «guttens» påstand om egen alder (at han var under 18 år på gjerningstidspunktet), kom retten fram til at han skal slippe å sone. Akbari ble dømt til samfunnsstraff, samt til å betale jenta 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

Afghanerens asylsøknad ble innvilget kort tid før voldtekten, men han risikerer å bli utvist, til tross for at han kun ble dømt til samfunnsstraff.

Det er nemlig ikke straffeutmålingen i seg selv som avgjør om det er anledning til å utvise:

– Det er den generelle strafferammen som er avgjørende i henhold til utlendingsloven § 68, ikke den konkrete straffeutmålingen. Jeg forventer derfor at han utvises etter avsonet straff, sier advokat Øivind Østberg til Document.

Utlendingsloven § 68 bestemmer at en utlending med permanent oppholdstillatelse kan utvises når han:

for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, eller for brudd på straffeloven § 182 første ledd (opptøyer), § 231 (narkotikaovertredelse), § 237 fjerde ledd (grovt uaktsom smitteoverføring), § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven), § 263 (trusler), § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år) eller § 374 første alternativ (grovt uaktsomt bedrageri).

Det er altså snakk om forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. Strafferammen for voldtekten Akbari ble dømt for, er ti års fengsel.

Til tross for at utlendingsmyndighetens sakkyndige mente det var usannsynlig at han var under atten, trodde Nordmøre tingrett Kamal Akbari på hans påstand om at han var under 18 i gjerningsøyeblikket. Dermed unnslapp han å bli dømt til fengsel.

Men etter avtjent samfunnsstraff skal Utlendingsnemnda ta stilling til utvisning. Og UNE tar ikke utgangspunkt i Akbaris alder på gjerningstidspunktet, men hans alder på tidspunktet for vurdering om utvisning.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.