Statsadvokaten henlegger anmeldelsen mot israelske ledere for medvirkning til krigsforbrytelser

Statsadvokatembetet henlegger saken mot tre israelske ledere som en gruppe norske jurister har anmeldt for krigsforbrytelser i Gaza.

Anmeldelsen mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, forsvarssjef Herzi Halevi og tidligere forsvarssjef Benny Gantz ble levert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST) i november.

NAST behandler også saker knyttet til krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, enten begått mot norske borgere i andre land eller av personer som befinner seg på norsk jord.

– Statsadvokatembetet har i likhet med Kripos kommet til at en samlet vurdering av de foreliggende omstendigheter tilsier at saken skal henlegges uten at det iverksettes etterforskning, heter det i begrunnelsen fra NAST.

– Som påpekt av Kripos er det lite trolig at en etterforskning i Norge vil resultere i en iretteføring her, selv om den skulle gi grunnlag for tiltale. Som nevnt har ingen av de anmeldte noen tilknytning til Norge, og det er ikke realistisk at noen av dem vil møte i en straffesak i Norge, som i et tilfelle som dette ikke kan gjennomføres uten at tiltalte er til stede under hovedforhandlingen, heter det videre.

På vegne av

Den norske avdelingen av International Commission of Jurists (ICJ) og organisasjonen Forsvar Folkeretten sto bak anmeldelsen, som ble levert på vegne av rundt 300 norske statsborgere som befant seg på Gazastripen da Israel innledet angrepene i oktober.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er styreleder i ICJ Norge. Han mener Norge kan påberope seg universell jurisdiksjon, selv om de mistenkte ikke oppholder seg i Norge.

– Hvis handlingen er begått mot en norsk statsborger eller en utlending som er lovlig bosatt i Norge, og det dreier seg om en alvorlig handling, har Norge jurisdiksjon, sa han til NTB tidligere i måneden.

Oppfordret Norge

Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina, Navi Pillay, oppfordret tidligere i år norsk politi til å innlede etterforskning av mulige israelske krigsforbrytelser i Gaza.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, har konkludert med at det er grunn til å tro at Israel begår folkemord i Gaza.

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), mener også at det er sannsynlig at palestinerne i Gaza kan bli utsatt for folkemord og har åpnet sak.

Israel avviser anklager om krigsforbrytelser og folkemord og hevder landets styrker etterlever krigens folkerett.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.