FN-domstolen ICJ gir Israel ordre om å hindre folkemord på Gazastripen, blant annet ved å åpne for nødhjelp, men den gir ikke ordre om våpenhvile. Israel vil neppe la seg presse.

Dette ble klart i fredagens kjennelse i International Court of Justice (ICJ). ICJ gjorde det samtidig klart at de ikke vil etterkomme Israels anmodning om å avvise saken.

ICJ er FNs øverste juridiske organ, og avgjørelsen betyr at ICJ vil fortsette å behandle saken for å vurdere om Israel begår folkemord på Gazastripen, ifølge NTB-Reuters.

Israel har gjentatte ganger avvist anklagene om folkemord.

– Menneskelig tragedie
Dommerpanelets leder Joan Donoghue redegjorde også for de humanitære konsekvensene av krigen da hun leste opp kjennelsen på vegne av de 17 FN-dommerne.

– Domstolen er fullstendig klar over hvor omfattende den menneskelige tragedien som utspiller seg i regionen, og er dypt bekymret for at liv fortsatt går tapt og den pågående menneskelige lidelsen, sa hun.

Det er Sør-Afrika som har gått til sak mot Israel og anklaget landet for å bryte FNs folkemordkonvensjon på Gazastripen. Mange mener at Sør-Afrika kanskje heller burde fokusere på seg selv.

Landet er gjennomkorrupt og opplever en ekstremt høy drapsrate. I 2023 ble 75 personer drept i landet hver dag i gjennomsnitt.

Sør-Afrika ville at ICJ skulle kreve at Israel umiddelbart stanser angrepene i Gaza mens saken behandles, men dette kravet ble ikke etterkommet.

I stedet krever ICJ at Israel gjør alt de kan for å hindre folkemord mot palestinerne i Gaza. De må blant annet sørge for at landets soldater ikke begår folkemord og straffe de som oppfordrer til folkemord.

Domstolen ber i tillegg Hamas legge ned våpnene og frigi alle gisler.

For kort tid siden sa Israel seg villig til å inngå to måneders våpenhvile hvis Hamas friga gislene. Men Hamas har ikke respondert,

– Alle parter på Gazastripen er forpliktet til å følge folkeretten, heter det i kjennelsen, som ble lest opp av dommerpanelets leder Joan Donoghue.

Israel blir også pålagt å bedre den humanitære situasjonen ved blant annet å slippe inn nødhjelp.

Selv om kjennelsen er bindende, så kommer trolig Israel til å ignorere de kravene som stilles i dommen. Domstolen har ingen sanksjonsmulighet.

Den har likevel stor politisk betydning og vil etter alt å dømme legge press på ikke bare Israel, men også landets støttespillere, deriblant USA.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller FN-domstolens (ICJ) vilje til å diskutere påstander om folkemord «en skam som ikke viskes ut på generasjoner.»

– Vi vil fortsette å forsvare oss selv og våre borgere mens vi følger internasjonal lov, sier Netanyahu i en uttalelse. (NTB-Reuters)

Han mener Israel kjemper en krig som han beskriver som «rettferdig uten sidestykke» og sier kjennelsen fra ICJ er «skandaløs».

Utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel er forpliktet til å følge dommen. Bjørnar Moxnes fra Rødt mener Norge bør boikotte Israel. SV-leder Kirsti Bergstø mener dommen må få store konsekvenser for norsk politikk.

For øvrig ble det i dag kjent at FN-ansatte deltok i terrorangrepet mot Israel 7. oktober, som er hele årsaken til at det pågår en krig på Gaza nå.

Les også:

Victor Davis Hanson: Israel er i en eksistensiell krig

Kjøp Jean Amérys bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.