Nyheten fra NRK om den midlertidige kjennelsen fra Den internasjonale domstolen, ICJ, 24. mai i saken om Sør-Afrikas påstand om at Israel begår folkemord på Gaza-stripen, lød slik:

«Israel må umiddelbart stanse sin militæroffensiv, sa ICJ-dommer Nawaf Salam, som leste opp dommen fra Den internasjonale domstolen (ICJ), som er FNs øverste juridiske organ. Videre krever domstolen at Israel må stoppe alle andre handlinger i området som skader befolkningens eksistens, helt eller delvis.» I tillegg skriver NRK at «Israelske myndigheter har altså allerede gjort det klart at de ikke vil følge pålegget fra domstolen i Haag.» 

Det NRK gjør, er å fordreie og fortie det faktum at domstolens formulering inneholder kvalifiserende vilkår og forbehold som skaper et langt mindre dramatisk bilde av dens bekymring for israelske operasjoner i Rafah enn det man får inntrykk av i Norge. 

Den aktuelle delen av ICJs vedtak lyder i oversettelse slik: «Staten Israel skal, i overensstemmelse med sine forpliktelser i Overenskomst om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord, og i lys av de forverrede livsvilkår for sivile i det selvstyrte området Rafah: Omgående stanse sin militære offensiv, og enhver annen handling i det selvstyrte området Rafah, som kan påføre den palestinske gruppen i Gaza livsvilkår som kunne medføre dens fysiske ødeleggelse, fullstendig eller delvis.»

Det ICJ gjør, er å forby en militær offensiv og enhver annen handling som kan føre til fullstendig eller delvis ødeleggelse av den palestinske folkegruppen der. Det har den israelske regjeringen allerede svart tydelig på. Det pågår ikke et folkemord på Gaza-stripen, og der er heller ingen mangel på nødhjelp. Dette er løgner som er plantet i mediene av politikere og Hamas. I en uttalelse fra den israelske regjeringen, som mener at Sør-Afrikas anklager om folkemord er falske, opprørende og moralsk frastøtende, heter det: 

«Etter det horrible angrepet mot Israels innbyggere den 7. oktober 2023 iverksatte Israel en defensiv og rettferdig krig for å eliminere Hamas og for å sikre løslatelsen av våre gisler. Israel handler på grunnlag av sin rett til å forsvare sitt territorium og sine borgere, i overensstemmelse med sine moralske verdier og i overensstemmelse med folkeretten, inkludert internasjonal humanitærrett.

Israel har ikke og vil ikke utføre militære handlinger i Rafah-området som kan påføre den palestinske sivilbefolkningen i Gaza livsvilkår som kunne medføre dens fysiske ødeleggelse, fullstendig eller delvis.

Israel vil fortsette sine anstrengelser for å muliggjøre humanitær bistand og vil handle i full overensstemmelse med folkeretten for å redusere så mye som mulig av skade som påføres den sivile befolkningen i Gaza.

Israel vil fortsette med å sette grensepasseringen i Rafah i stand til å være åpen for innførsel av humanitær bistand fra den egyptiske siden av grensen, og vil hindre terrorgrupper i å kontrollere grensepasseringen

Det israelske myndigheter sier, blir verken forstått eller tatt hensyn til i Norge. I Norge er påstanden at «Israel har så langt ikke etterkommet FN-domstolens kjennelse.» Utenriksministeren fantaserer om «tostatsløsningen» og sier at «… det er vårt hovedspor nå. Det er det jeg bruker Norges politiske kapital på, og det mener jeg er riktig nå.» 

Han må nok bruke mer enn Norges politiske kapital, for det han nå forsøker å få hele EU med på, vil koste svært mye – ikke bare i kroner og øre, men også i menneskeliv, både i Gaza og i Israel. Hans hallusinasjoner om «et selvstendig Palestina» ble av Spanias visestatsminister nylig presisert til å gjelde «fra elven til havet.» Men Barth Eide gir ikke opp. Han mener at «… med anerkjennelsen gir vi prosessen som startet med Oslo-avtalen en ny software. Det er en 2.0 til visjonen om et selvstendig Palestina

Det finnes ingen sjanse for at dette vrøvlet noen gang vil bli tatt seriøst i Jerusalem. Norge har utspilt sin rolle som tilrettelegger for fredssamtaler. Toget er gått for Oslo-samarbeid i enhver utgave. Det utenriksministeren holder på med i Brussel, har dessuten ingenting med Midtøsten å gjøre. Han har oppdaget at radikaliseringen av den politiske venstresiden også pågår i mange EU-land, slik som i USA og Norge. Det er mange viktige land som skal holde valg både i år og neste år. I flere av disse landene står regimet i fare for å miste makten om de nå ikke nærmer seg en forståelse med de radikale venstrepopulistene om «jødespørsmålet». Det er dette som får politikere til å ofre Israel. Gjenvalg har høyere prioritet.

 

 

 

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.