Leder i Palestinakomiteen Line Khateeb mener Utenriksdepartementet (UD) må få oversikt om norsk-israelere som kan ha tatt del i krigsforbrytelser i Gaza.

Ifølge flere kilder skal nordmenn med både norsk og israelsk statsborgerskap ha blitt innkalt til tjeneste av Israel Defense Forces (IDF). Flere israelere med norsk kjemper nå for Israel, og minst én deltar i bakkeoperasjoner inne i Gaza, ifølge NRK.

IDF har ingen kommentar om dette.

Palestinakomiteens leder Line Khateeb syns det er bekymringsfullt at norske myndigheter ikke har oversikt over hvem som reiser ned til Israel for å ta del i Israels krigshandlinger.

– Vi vet fra krigen i 2009 og 2014 at det israelske forsvaret begikk krigsforbrytelser og at nordmenn bidro til krigsinnsatsen her.

– Mangelen på oversikt og oppfølging gjør at man ikke kan dokumentere om nordmenn deltok i disse krigsforbrytelsene, sier Khateeb.

At det befinner seg så mange palestinere som har skaffet seg norsk pass i krigssonen gjør situasjonen spesielt alvorlig, mener Khateeb.

– Vi står overfor en situasjon der norsk-israelere som er med på angrepet på Gaza kan begå krigsforbrytelser mot norsk-palestinere.

Det er selvsagt teoretisk mulig, hvis man definerer krigsforbrytelser på samme måte som Khateeb. Merkelig nok virker hun ikke å bruke noe særlig energi på å uttrykke sin bekymring over alle de sivile palestinerne som Hamas bruker som menneskelige skjold.

Sivile har tross alt hatt flere uker på å bevege seg sørover mot Rafa grenseovergang. Det er en strekning som tar syv timer å gå, ifølge Google maps.

Khateeb snakker dessuten kun om de israelsk ofrene 7. oktober kun hvis hun må. De rundt 240 israelske gislene virker heller ikke å interessere henne noe særlig.

Men israelere med norsk statsborgerskap skal overvåkes for å forsvare sitt eget land.

– Jeg håper Kripos følger med på dem, sier Khateeb.

Tone Lill Solstad er leder for seksjonen for internasjonale forbrytelser ved Kripos. Hun sier at de per dags dato ikke fører oversikt over hvem som reiser til Israel for å kjempe for landet.

Solstad påpeker at det er lovlig å tjenestegjøre i krig som soldat for et annet land, selv om man er norsk statsborger.

– Vi har ikke mandat til å skaffe oss en slik oversikt. Vi må ta imot konkret informasjon og vurdere den konkret opp mot den konflikten den skal ha begått i.

Solstad evner å forstå at det finnes to parter i en krig, og sier at Kripos er interessert i å snakke med folk fra begge sider av konflikten.

– Når nordmenn fra Gaza kommer tilbake til Norge, så vil Kripos være interessert i informasjon fra folk som er ofre for eller vitner til krigsforbrytelser.

Khateeb mener det vil være vanskelig for norske myndigheter å straffe norsk-israelere for krigsforbrytelser. På direkte spørsmål fra NRK må hun innrømme at krigsforbrytelser begås av begge parter.

– Både Hamas og Israel har begått krigsforbrytelser. De må begge holdes ansvarlig og granskes av uavhengige kommisjoner.

– Dette er helt nødvendig for at både palestinere og israelere skal kunne leve i fred og sikkerhet, sier Khateeb.

Hun likestiller altså Hamas’ bevisste og brutale handlinger mot israelske sivile med Israel, som forsøker å advare sivile palestinere om å komme seg unna før de angriper et område.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.