Nytt

Norsk-pakistansk ungdom har fjernet seg fra sin egen kultur og blitt for norske, mener den norsk-pakistanske samfunnsforskeren Atilla Amir Iftikhar. I følge samfunnsforskeren fører norsk-pakistanske ungdommers manglende kontakt med foreldrenes kultur til at de begår den egoistiske handlingen det er å gifte seg av egen, fri vilje:

I forrige uke dekket VG Nett saken til «Naima» som ble tvangsfgiftet på ferie i Pakistan og levde fem år i ekteskap med en voldelig ektemann, før hun flyktet til krisesenter.

Den norsk-pakistanske samfunnsforskeren Atilla Amir Iftikhar reagerer på fremstillingen av det norsk-pakistanske samfunnet i norsk media. Han mener nordmenn mangler forståelse for pakistanske normer.

– Selvsagt kan alltid noen foreldre ty til midler og tiltak som er ekstreme for å forsikre at disse normene blir akseptert.

– Men, i det pakistanske samfunnet mister disse all respekt og ære hvis barna faller ut av disse normene, sier han på telefon fra Islamabad.

Samfunnsforskeren frykter at mange norsk-pakistanske ungdommer har blitt for vestlige eller for norske. I følge Iftikhar fører bruddet med foreldrenes pakistanske normer til egoisme i forbindelse med giftermål:

– Er man egoist hvis man gifter seg ut fra kjærlighet?

– Ja, hvis man gifter seg ut fra egen fri vilje, uten forståelse for andre forhold.

Iftikhar er leder for den pakistansk-norske vennskapsforeningen PANA, og er bosatt i Pakistan. Han hevder at norsk-pakistanere som lever i Norge er redde for å si hva de egentlig mener:

– Mange frykter å bli tatt til inntekt for at de forsvarer tvangsekteskap. Det er enklere for meg i Pakistan.

Iftikhar understreker at også han tar avstand fra vold og tvang, men forsvarer samtidig de pakistanske tradisjonene der foreldrene opptrer som giftekniv for barna.

– Jeg forsvarer selvsagt at foreldre kan ha rett til innflytelse, arrangerte ekteskap går som regel svært godt. Flertallet bedriver ikke tvang.

Skuespiller Iram Haq – kjent fra filmen «Import. Eksport» – mener Iftikhars uttalelser er horrible, men bekrefter samfunnsforskerens påstander om tilstanden i det norsk-pakistanske miljøet.

– Det er horribelt, men sånn er det faktisk i det norsk-pakistanske miljøet.

Skuespillerinnen raser mot uttalelsene om at pakistansk ungdom er blitt «for norske».

– Det er en trist uttalelse. Hva er det å være fornorska? Er ikke det et rasistisk utsagn?

Innenfor eller utenfor

– Ønsker man ikke at barna skal integrere seg og bli en del av samfunnet? Eller skal man bare stå utenfor?

Selv har hun norsk kjæreste og en tolv år gammel sønn fra et tidligere forhold med en far fra Cape Verde.

– Jeg forstår at noen foreldre legger press på barna, men det går ikke an å akseptere. Men hvis det er unge mennesker som har lyst til at mor og far skal finne noen, så vær så god.

Generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd i Norge advarer mot demonisering av den pakistanske foreldregenerasjonen i norsk media, men nøler med å ta stilling til det blant andre Abid Q.Raja hevder er indirekte tvang – at foreldre legger psykologisk press på barna i den hensikt å velge ektefelle for dem:

– Det er en vanskelig grensegang. De helt klare sakene er veldig enkle å fordømme. Men noen føler seg presset, kanskje uten at noen har presset dem, sier han til VG Nett.

Demonisering

Sultan advarer mot en demonisering av den pakistanske foreldregenerasjonen i norsk media.

– I mediene har foreldrene ofte tapt saken før det blir en konflikt.

– Det farligste man kan gjøre, er å forenkle dette til de gode og de slemme.

Representanten for islamsk råd er enig i at det kan være vanskelig for pakistanere å komme fram i norsk media, men mener ikke det norsk-pakistanske samfunnet taler med to tunger.

– Jeg tror ikke det. Jeg tror at veldig mange er redde for å bli stemplet for å være tilhengere av tvang, når de sier noe om arrangerte ekteskap.

VG: – Pakistansk ungdom er for norske