Somaliske foreldre som bor i Norge sender sine barn til Koranskole i Afrika, hvor de påføres kjettinger på beina, piskes og tvinges til å bli troende muslimer. Alt uten at politiet i Norge kan få straffeforfulgt foreldrene.

– Det er vanskelig å få dømt foreldre i slike saker, sier Henning Klauseie, politiadvokat på Elverum, til NRK.

Han lister opp to problemer i slike saker.

  • Barna er ofte i land som Norge har et begrenset rettslig samarbeid med. Det går ofte fort at barn tas ut av landet. Vi vet først at de borte når de ikke møter til skole eller ikke kommer i barnehagen. Så blir vi løpende etter, rett og slett.
  • Barna har ofte motforestillinger mot å forklare seg mot sine foreldre. Det skyldes lojalitet, de ønsker ikke sine foreldre i fengsel.

Henning Klauseie viser bilder av to brødre som er bosatt i Elverum fra det som ser ut som et sted i Afrika. Begge har en form for kjetting mellom anklene.

– Vi fikk oversendt disse bildene fra venner her i Elverum, som viser at de er fastbundet med kjetting mellom beina. Sammen med meldinger på sosiale medier til venner, danner det grunnlaget for at vi mente de var i en situasjon hvor de ikke kan bevege seg slik de vil. Og at de var plassert et sted mot sin egen vilje, på en slags koranskole, sier Klauseie, og utdyper:

– Det å binde barn og ungdom med kjetting på den måten vil for det første hindre bevegelsesfriheten deres rent fysisk, men det er også en del av et større kontrollregime som jeg mener har betydning når det er en frihetsberøvelse, som vi mener dette er.

Flere somaliske barn ber norske myndigheter om hjelp fra brutale koranskoler i Somalia

Blir norsk-somaliske foreldre etterforsket og dømt for å ha etterlatt sine barn i utlandet?

Flere av politidistriktene svarte at dette krevde en manuell gjennomgang, noe de ikke hadde kapasitet til. Noen av politidistriktene hadde etterforsket slike saker, men de fleste var henlagt. Noen få saker er pågående, blant dem saken i Elverum.

Norsk straffelov gjelder som hovedregel for lovbrudd begått i Norge. For at en handling i utlandet skal kunne straffes i Norge, må handlingen også være straffbar i det landet der handlingen har skjedd. Mange av handlingene som barn og unge utsettes for blant annet i Somalia er ikke straffbare der.

I Danmark derimot så er det straffbart å sende barn til utlandet hvis barnas sunnhet og utvikling settes i fare. Foreldre risikerer også utvisning, går det fram av loven som kom i 2019. I 2021 ble en dansk-somalisk far utvist for å ha sendt to av barna sine til Somalia.

Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det kommer en utredning fra et lovutvalg om kort tid. Utvalget skal blant annet se på om det er behov for tydeligere hjemler i straffeloven, slik at foreldre kan holdes ansvarlige dersom barn sendes på utenlandsopphold mot sin vilje.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.