Barn undervises  i Dollow i Somalia, 3. april 2017. Foto: Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix

Tormod Strands reportasjer i Dagsrevyen om somaliske foreldre som sender barna til koranskoler i Somalia gjorde inntrykk. Konteksten seeren satt igjen med var at dette ble gjort med barn som var kommet skjevt ut, eller som var i ferd med å bli for norske etter foreldrenes smak.

Nå viser en rapport fra Politidirektoratet at utplasseringen ofte er et svar på barnevernets inngripen. Man kommer barnevernet i forkjøpet.

Flere norsksomaliske foreldre sender barna sine til utlandet like før eller rett etter et vedtak fra barnevernet, viser en rapport fra Politidirektoratet.

Ifølge Aftenposten bekrefter Politidirektoratet i en hemmeligstemplet rapport at somaliske barn og ungdommer er blitt sendt til såkalte koranskoler i afrikanske land i saker der barnevernet har vært involvert.

Det var etter et hastemøte som daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kalte inn til i fjor høst, at Politidirektoratet ble bedt om å kartlegge hvordan norsk politi følger opp somaliske barn som sendes ut av landet. NRK hadde nettopp avdekket at minst ti norske barn var blitt sendt til skoler i Somalia, og at flere var blitt utsatt for overgrep og vold.

I redegjørelsen som ble sendt til Justisdepartementet før jul, fastslår Politidirektoratet at svært få slike saker blir anmeldt. Direktoratet kjenner bare til tre tilfeller der foreldre er blitt anmeldt for å ha sendt barna til Somalia. I redegjørelsen fastslås det dessuten at både lokalt politi og barnevernet må jobbe konstruktivt inn mot somaliske miljøer for å bygge tillit. (ntb)

Hva menes med «å jobbe konstruktivt», er det ikke det man har forsøkt i flere år? Er det ikke forsiktighet som har vært ledesnor? Kan det tenkes at det bør skarpere lut til? At foreldrene risikerer å miste noe hvis de saboterer norsk lov?

«Dette er viktig blant annet fordi man erfarer at barn blir sendt ut av Norge rett før barnevernet fatter vedtak om plassering», heter det i redegjørelsen, som Aftenposten har fått tilgang til. Ifølge avisen har flere av sakene i kartleggingen sammenheng med barnevernets involvering.

Listhaug sier barnevernet har plikt til å varsle politiet hvis de frykter at deres involvering kan utløse en bortføring.

– Det er helt klart at vi trenger klare føringer som sørger for at barnevern og politi snakker godt sammen. Vi kan ikke la barn bli sendt ut av landet uten å ha gjort alt vi kan for å forhindre det, sier justisministeren. (ntb)

Justisministeren var i Kenya og så på forholdene der. Hun var rystet.