Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) la fram regjeringens forslag om innskjerpende endringer i straffeloven. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En tiltrengt konsekvens av koronapandemien er mer assimilasjon og mindre bløthjertet integrasjon. Regjeringen la fredag fram et forslag om innskjerpende endringer i straffeloven. Blant annet skal sharia-ekteskap forbys.

Konturene av feilet integreringspolitikk står tydeligere fram under koronakrisen enn noen gang tidligere. Det uttales bekymring om innvandrerbarnas hjemmekår når skolene er stengte, og det bekymres for innvandrerkvinner og -barn som utsettes for vold uten at det avdekkes i samme omfang som ellers. Disse bekymringene bør bidra til bred politisk oppvåkning for hvor skadelig skam- og æreskulturen er, og ikke minst være en vekker for det faktum at innvandrerbarna i årtier i praksis har hatt status som en slags annenrangs borgere med langt mindre tilgang til vern enn andre barn.

Når regjeringen foreslår å forby alle tvangsekteskap og gjøre dem straffbare, er dette på høy tid. VG brukte begrepet «sharia-ekteskap» i sin overskrift i dag, men endret den raskt til «Regjeringen foreslår flere endringer i straffeloven – vil forby alle tvangsekteskap». Men sharia-ekteskap er rette betegnelse. Justisministeren levner liten tvil om at det er islamske ekteskap regjeringen vil til livs:

– Å tvinges inn i en ekteskapslignende forbindelse som oppleves som sosialt eller kulturelt bindende, vil i praksis ha mange av de samme negative virkningene som formelt inngåtte tvangsekteskap, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også at det skal være forbudt å inngå ekteskapslignende forbindelser med noen under 16 år, uansett om det brukes tvang eller ikke.

Det er ikke uvanlig at tvangsekteskap inngås gjennom utenomrettslige avtaler og religiøse seremonier, ifølge regjeringens handlingsplan for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Man kan undres over hva VG vurderte å være feil i den opprinnelige overskriften. Er det slik å forstå at sharia i prinsippet er helt fint, og skulle det ha noen uheldige utslag, så setter vi navn på utslagene, og later som om det kunne gjelde andre også?

Fordi sharia-ekteskap er utenomrettslige, rammes de ikke i dag av straffebestemmelsen om tvangsekteskap. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. De ønsker i tillegg til å ramme utenomrettslige avtaleekteskap gjennom straffebestemmelsene å innføre varslingsplikt ved mistanke om at slike ekteskap inngås.

De nye forslagene er omfattende og omhandler blant annet utskutt foreldelsesfrist for mishandling, kjønnslemlestelse og voldtekt, samt utvidet strafferamme for å skyte mot politiet, skriver avisen.

Pandemien vil med all sannsynlighet fortsette å synliggjøre konsekvensene av manglende assimilasjonskrav, både sosialt og økonomisk. Det vil kunne endre integreringspolitikken i tiden som kommer. Behovet er stort og udekket.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!