Nytt

Avisen Utrop har via en anonym spørreundersøkelse blant minoritetsungdommer i Oslos videregående skoler fått bekreftet noe de fleste har ant en stund, nemlig at ære er viktig for mange av dem, og har konsekvenser for deres liv. Av og til er æren bestemmende pga. frykt for vold ved brudd på kodene.

At den seksuelle friheten ikke har slått igjennom i alle verdens kulturer, er velkjent. For mange unge innebærer det en innskrenkning i forhold til den friheten de aller fleste majoritetsungdommer lever under: Kjæresteri er ikke greit.

Utrop har gjort en spørrerunde blant minoritetsungdom i den videregående skolen, hvor det ble stilt spørsmål rundt tvangsekteskap, ære, omskjæring og ekstrem sosial kontroll.

Resultatene viser at de fleste mener at de i stor grad kan velge yrke, utdanning og ektefelle selv. Svært få svarer at de har hørt om noen som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Men spørsmålet som skiller seg klarest ut, er det som handler om å ha kjæreste. Hele 35 prosent sier at de har ingen eller svært liten frihet til å velge om de vil ha kjæreste. 30 prosent frykter vold hvis de gjøre noe som skader familiens ære.

Naturen bryr seg ofte fint lite om slike konvensjoner. Noen filmproduserende tenåringer avisen har møtt sier at kjæresteri forekommer rett som det er, men at man ikke forteller det hjemme – i særdeleshet ikke jentene.

Guttene klarer ikke helt å forklare hvorfor det er slik, men mener det handler mer om religion enn om kultur. Det er masse regler om dette i Koranen, forklarer de. Foreldrene blir også engstelige for at de skal bli sammen med en de ikke syns passer.

Resultatet er det hykleri og den dobbeltmoral som behøves for å unngå tredjegradsforhør.

En av guttene er frimodig moderne:

– Foreldre kan mene hva de vil, men jeg skal gifte meg av kjærlighet. Når jeg vet at jeg har funnet den rette, så blir det henne uansett bakgrunn, sier Mohammed.

Lykke til.

 

Får ikke ha kjæreste