Politiinspektør Hanne Kristin Rohde går inn for at kriminelle utlendinger som blir utvist fra Norge må sperres inne før de uttransporteres. Rohde mener faren for ny kriminalitet er altfor stor til at de kan gå løs.

Forslaget, som hun fremmet på helgens Skup-konferanse for norske journalister, bør følges opp av to grunner, mener hun.

– For det første for å verne samfunnet mot farlige personer. Men også for å gi disse personene menneskeverd og psykiatrisk omsorg fram til de blir uttransportert fra landet, sier Rohde.

Hun er leder i volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo, og har vært politiets ansikt utad i jakten på mennene som har begått overfallsvoldtekter i hovedstaden de siste årene.

Politiet har identifisert 13 gjerningsmenn som enten er siktet eller tiltalt for til sammen 35 overfallsvoldtekter i perioden høsten 2006 til utgangen av 2009. Samtlige har ikke-vestlig bakgrunn, og seks av dem har vært asylsøkere på et tidspunkt.

– Sånn er det, og det må vi forholde oss til, sier Rohde.

Hun mener dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet fra personer som er utvist fra Norge og dømt for alvorlig kriminalitet.

– Vi har flere eksempler på at personer som har blitt varig utvist fra riket etter å ha blitt dømt for alvorlig kriminalitet, begår ny, grov kriminalitet i Norge etter endt soning fordi det ikke er noe apparat som fanger dem opp, sier Rohde til Dagsavisen.

Vil sperre inne farlige utlendinger

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂