En forespørsel VG har foretatt ved de store politikamrene, viser at antall overfallsvoldtekter har steget sterkt; hittil i år er det 70 anmeldte tilfeller.

I Oslo i fjor var tallet 24 anmeldte overfallsvoldtekter, hittil i år er tallet 40.

Politiet har kun lykkes å pågripe fire mistenkte gjerningsmenn, opplyser politiinspektør Hanne Kristine Rohde ved volds- og sedelighetsseksjonen.

Det er dramatiske tall, som kunne fortjent førstesiden og garantert ville solgt. Men kanskje er temaet for touchy?

Artikkelen har ellers en pågående vinkling med tittelen: En holder – en annen voldtar.

Det refererer til det faktum at stadig flere overfallsvoldtekter skjer ved at flere menn holder fast kvinnen, mens voldtekten pågår.

Det er merkelig at ikke Tor-Erling Thømt Rud og May Linn Gjerding går mer i detalj på de ulike overfallsvoldtektene.

Derimot har VG en leder idag som er god og som inneholder ytterligere informasjon.

1. Overfallsvoldtekter med flere personer må man regne med er planlagt.

«….gjerningsmennene tilhører miljøer og kretser som mangler de vanlige sperrer mot denne type avskyelige forbrytelser.»

2. Vold og sedeligghetsseksjonen i Oslo har måtte avgi erfarent personale til 22/7-etterforskningen og har ikke kapasitet til voldtektssakene.

Stavanger hadde for ikke så lenge siden et større problem med overfallsvoldtekter enn Oslo, men satte inn et koordineringsarbeid mellom kommunen, drosjenæringen og flyktningmottakene.

Man kartla når og hvor voldtektene fant sted.

de senket også terskelen for å kreve legitimasjon av menn som oppførte seg mistenkelig.

Antall overfallsvoldekter ble redusert med 90 prosent.

Aftenposten kunne i helgen fortelle at haugen saker som har ligget over ett år hos politiet er over 12.000, og har steget med 700 siden 22/7.

At alvorlige saker som overfallsvoldtekter forblir uoppklart grunnet prioritering av 22/7, er i lengden ikke holdbart.

Men VGs leder antyder også hvor følsomt temaet overfallsvoldtekt er, fordi det involverer menn med utenlandsk bakgrunn. Det skapte ubehag og uro da Hanne Kristine Rhode for en tid tilbake slo fast at samtlige overfallsvoldtekter var begått av utlendinger.

Det hadde vært interessant om VG hadde turt å gå nærmere inn på de tiltak som virket i Stavanger, feks. lettere adgang til å kreve legitimasjon av mistenkelige menn. Det er ikke vanskelig å se for seg at det ganske snart ville kommet protester fra innvandringstalsmenn over diskriminering i Oslo.

Oslo er utstillingsvindu for Det nye Norge. Det er her dets politiske ideologer og talsmenn sitter. Skulle planen fra Stavanger blitt iverksatt, ville det rettet søkelyset mot hvem som voldtar og hvem som burde kontrolleres. Men dette er politisk følsomt for mange.

Men i lengden kan ikke offentligheten tolerere at kvinner ikke kan gå alene på gaten etter mørkets frembrudd. Få ting vekker slik oppsikt som voldtekt, og tallene lar seg i lengden ikke skjule. Hvis vi da ikke ønsker oss svenske tilstander med innpå 5.000 anmeldte voldtekter i året.