I årets første halvår ble det anmeldt 111 voldtekter i Oslo. Det er 15 fler enn samme periode i fjoråret.

Politiet ser ingen indikasjoner på flere voldtekter, men tror at flere kvinner velger å anmelde voldtekt.

 

– Vi har ingen indikasjon på at det er økt forekomst av voldtekter. Vi tror at flere kvinner velger å anmelde voldtekt, sier Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Denne teorien er blant annet bygget på at gapet mellom det antall kvinner som oppsøker overgrepsmottaket og det antall som oppsøker politiet er blitt mindre den siste perioden. Dette betyr i praksis at stadig flere kvinner som oppsøker overgrepsmottaket på legevakten også er innom politiet.

– Vi tror at oppmerksomheten rundt sedelighetsforbrytelser gjør at flere velger å anmelde slike forhold, tror Lid.

I første halvår ble det anmeldt 111 voldtekter og 20 voldtektsforsøk. Dette er en økning på henholdsvis 16 og 20 prosent.

Anmeldte overfallsvoldtekter er færre enn samme periode som i fjor. Dette er politiet fornøyd med, selvom alle overfallsvoldteketer er et for mye.

Når det gjelder overfallsvoldtekter, har politiet fått inn 18 anmeldelser i løpet av årets syv første måneder. Dette er 11 færre enn i fjor.

– Det er vi veldig godt fornøyd med, selv om 18 er 18 for mye, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, sjef for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Oslo er fortsatt en trygg hovedstad, selvom ikke alle opplever det slik ifølge  politiinspektør Hanne Kristin Rohde, sjef for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo.

– Oslo er generelt en trygg hovedstad. Men vi har stor forståelse for at kvinner som har vært utsatt for overgrep ikke opplever byen vår trygg, svarer Rohde.

http://www.osloby.no/Flere-anmelder-voldtekt-i-Oslo-6955978.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂