Nytt

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde leder seksjon for vold og seksuelle overgrep i Oslo politidistrikt kommer med tankevekkende opplysninger angående kriminalitet i Det Nye Norge. Hvordan blir situasjonen i Oslo om få år når minoritetene blir majoritet?

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde leder seksjon for vold og seksuelle overgrep i Oslo politidistrikt. Hun opplever stadig at hennes etterforskere ikke når frem – eller inn i utenlandske miljøer.

– Ofte lever de veldig tett på hverandre. Av ulike årsaker blir det et lukket miljø når andre vil inn og se hva som skjer, sier hun.

I drapssaker er det mange som velger tausheten når politiet ber om hjelp.

– Nesten alltid, i saker som starter med ukjent gjerningsperson, er vi avhengig av publikums hjelp for å komme på sporet av gjerningspersonen. Men noen har ikke tillit til politiet.

En undersøkelse gjennomført av Politidirektoratet for en tid tilbake viste at mange hadde negative egenopplevelser med politiet i sitt hjemland, andre satt med autoritetsfrykt.

– De funnene var ikke overraskende og vi tar brobyggingsoppgaven på alvor. Men man skaper ikke tillit over natten. Ei heller ved å stille nærgående spørsmål. Så våre spørsmål i en etterforskning kan fort virke mot sin hensikt i det å skape tillit.

Ikke overraskende er det opprettet en egen stilling for å oppnå kontakt med minoritetsmiljøene.

En egen minioritetskonsulent i Oslo-politiet jobber med å knytte kontakter og skape god dialog med innvandrermiljøene. Den viktigste jobben er å forklare hva som er politiets jobb i hverdagen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/To-drap-star-uoppklart-Det-er-folk-som-vet_-men-ikke-forteller-6836994.html#.