Antall anmeldte voldtekter i Oslo økte med 30 prosent i 2011. Første kvartal i år viser en enda kraftigere økning. 76 Voldtektssaker på 91 dager. 10 av sakene er overfallsvoldtekter.

I fjor økte antall anmeldte voldtekter i hovedstaden med 30 prosent. Etter nyttår har det bare blitt verre.

– Totalt sett i første kvartal, for anmeldte voldtekter og forsøk, er det en økning på 54 prosent. Det er 27 flere saker enn i samme periode i fjor.

Alarmerende statistikk

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde liker dårlig den statstikken hun har hentet ut fra avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

– Veldig stygge tall, konkluderer hun.

– Er dette en reell oppgang, eller er det flere som velger å anmelde voldtekter?

– Det vet vi ingenting om. Men med det fokus som har vært på fenomenet voldtekt, tror vi dette viser en reell økning i folks villighet til å anmelde.

76 saker på 91 dager

I løpet av årets 91 første dager mottok politiet i Oslo anmeldelse i 76 voldtektssaker. Da er de mye omtalte overgrepsvoldtektene inkludert.

Overfallsvoldtekter var i 2011 et stort problem i Oslo sentrum. Så langt i år viser det seg at overfallsvoldtektene skjer utenfor sentrum/Ring 2. I tillegg til 10 overfallsvoldtekter er det også anmeldt to forsøk på overfallsvoldtekt. Dette er også høyere tall enn på samme tid i fjor. Politiinspektør Hanne Kristin Rohde påpeker at tallene viser en bedring når man sammenlikner intensiteten på overfallsvoldtekter i fjor høst.

– I tillegg til de 10 fullbyrdede overfallsvoldtektene er det anmeldt to forsøk på tilsvarende, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, leder av seksjon for vold og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til Aftenposten.no.

– 12 voldtekter og forsøk i løpet av årets tre første måneder. Det er flere enn på samme tid i fjor. Hvordan ser du på utviklingen?

– I forhold til den intensiteten vi så på overfallsvoldtektene i fjor høst, er det bra tall. Men én er en for mye. Likevel er det skummelt å sammenligne tall. Slike overfall skjer ofte tilfeldig. Vi vet aldri når de slår til.

Mange flere utenfor Ring 2

I siste halvdel av 2011 skjedde langt de fleste overfallsvoldtektene i og rundt Oslo sentrum.

– Mange flere overfall skjer nå utenfor Ring 2. I fjor var det veldig konsentrert nærmere sentrum. Men jeg vil advare sterkt mot å si at vi har igangsatt så mange tiltak i sentrum at vi ikke trenger å gjøre mer der. Vi har jo ikke bekjempet overfalllsvoldtektene. Kriminaliteten har bare flyttet på seg, understreker Hanne Kristin Rohde.

Oslo er en by hvor innbyggerne nå må passe på hverandre. Tryggheten i gatene er borte. Tiden da man slentret rundt alene i gatene er for mange forbi. Hvordan kan Oslos styrende politikere stå opp og se seg selv i speilet med den utviklingen byen er inne i?

– Det at folk blir utsatt for overfall og overgrep henger ikke nødvendigvis sammen med at det blir sommertid. Så det gjentagende rådet er å bry seg – om hverandre. Jeg kan trekke en parallell til et råd som gikk ut fra ordensavdelingen. De oppfordret folk til å melde fra om de så noen følge etter eldre mennesker. Og vi har fått bra tilbakemeldinger på at folk ser, spør, bryr seg og melder fra, sier Rohde til Aftenposten.no.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Voldsom-okning-i-anmeldte-voldtekter-i-Oslo-6806623.html#.T4xlIKt1Di4

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Mange-flere-overfall-skjer-na-utenfor-Ring-2-6802162.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂