Nytt

Torsdag 19. april kunne man i Aftens leder lese om at risikoen for å bli utsatt for overfallsvoldtekter i Oslo sentrum har sunket, mens faren for å bli overfallsvoldtatt har økt utenfor Ring 2. Dette fører mest sannsynlig til at flere vil føle utrygghet på veien hjem i de sene timer.

DET REISER nye spørsmål. Hvor kan potensielle voldtektsmenn gjøre mest skade? Dersom de nå opererer utenfor Ring 2, er de nærmere ofrenes bosted. Flere vil føle det farlig å gå hjem. Riktignok finnes det mange boliger også innenfor Ring 2, men utenfor finnes det svært mange flere. Hvis vi nå har skremt voldtektsmennene nærmere ofrenes hjem, kan dette medføre utrygghet for flere kvinner.

Aften slår fast et Oslo er en trygg by. Å bli utsatt for overfallsvoldtekt er unntaket. Målet må være at færrest mulig blir rammet, skriver Aften. Tallene for første kvartal peker i feil retning.

HVERKEN POLITI, vektere eller natteravner kan patruljere hele Oslo. Da må vi rett og slett spørre oss hvordan vi rent geografisk best kan avgrense risikoen for denne type voldtekter. Vi kan ikke akseptere annet enn nulltoleranse for voldtekter. Men i mellomtiden må vi sørge for at færrest mulig blir rammet, og gjøre det mulig for flest mulig å føle seg trygg i det offentlige rom. Hvis vi vet hvor vi har dem, er det lettere å unngå dem.

Samtidig er det viktig å huske at Oslo fremdeles er en trygg by. Å bli utsatt for en overfallsvoldtekt er unntaket, og ikke regelen.

Det er tidligere i år rapportert om stor økning i lommetyverier i Oslo, og 60 prosent av personranene blir begått i området rundt Oslo S. Personranene er mer brutale enn før. De fleste som er ved Oslo S blir hverken utsatt for ran eller lommetyverier, så det er vel å anta at området rundt Oslo S også må ansees som trygt hvis man bruker samme briller som Aften.

Det har vært en enorm økning i antall personran i Oslo de siste ukene. Så mye som 60 prosent av alle ran i hele Norge, skjer i området rundt Oslo S. Urovekkende, sier politiet. Og ranerne har blitt både flere og mer brutale.

———————

– Både i vinter og i vår har vi hatt en urovekkende stor økning i antall tyveri fra person på offentlig sted, altså lommetyverier, i Oslo sentrum, sier Wictor Furøy, politiførstebetjent ved Oslo politidistrikt.

– Så jeg vil oppfordre folk til å passe godt på eiendelene sine, legger han til.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/60-prosent-av-alle-ran-i-norge-skjer-rundt-oslo-s-3750409.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Voldsom-okning-i-anmeldte-voldtekter-i-Oslo-6806623.html

Lederen i Aften er ikke på nett i skrivende stund. (aftenposten.no)