En ny oversikt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 580 kriminelle utlendinger ble utvist fra Norge i 2006. 250 av dem får likevel bli. Bare 5 av 44 utviste kriminelle irakere ble uttransportert.

Oversikten viser at rundt en tredjedel av de 250 ikke er returnerbare fordi de kommer fra land norske myndigheter anser som utrygge, eller som Norge har problemer med å skaffe en returavtale med. Land som Irak, Etiopia og Somalia inngår blant disse.
Noen lar seg heller ikke returnere fordi mange land ikke er villige til å ta i mot uidentifiserte personer. Politiet er avhengige av å kunne dokumentere vedkommendes identitet for å tvangsreturnere utviste kriminelle, noe som karakteriseres som vanskelig.

At de utviste får bli gir utslag for kriminaliteten i Norge:

– Utviste personer har ingen rettigheter i Norge. Vi ser at en del av dem som vi ikke får utvist, begår stadig ny kriminalitet, sier forvaltningssjef Magnus Andreassen i Agder politidistrikt.

– Det er en del av dem vi ikke får uttransportert som begår gjentatt kriminalitet, bekrefter også politiinspektør, Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt.

Personer politiet ikke får uttransportert har ingen rett til å bo på ventemottaket på Lier, som er opprettet for avviste, ureturnerbare asylsøkere. Det er ikke opprettet noe eget ventemottak for utviste kriminelle som ikke er returnerbare.

Mange av de som ikke ble returnert i 2006 ville det imidlertid vært mulig å transportere ut av Norge. Det gjelder hovedsakelig kriminelle personer fra Øst-Europa som politiet ikke finner etter soning:

– Det kan være et problem å finne disse personene. De er ofte ikke på adressen de er registrert på, sier Wirum. Hun tror noen av dem som politiet ikke finner, kan ha forlatt landet på eget initiativ.

Både Oslo og Agder politidistrikt sier at etterforskningen av utviste utlendinger som fremdeles oppholder seg i Norge er prioritert.

Aftenposten.no: Utviste kriminelle får bli