Aftenposten beskriver en virkelighet som utspiller seg i Oslos kriminelle verden. Det er de kriminelle som regjerer. Lovens lange arm er tildels uten makt.

– De kriminelle miljøene fra Vest-Afrika er potente, med mye penger og ressurser og i god stand til å ta over markedet for narkotika, menneskehandel og sexkjøp i Oslo, sier Harald Bøhler, politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt og prosjektleder for Touch Down.

Siden prosjektet startet i fjor, er 450 vestafrikanske kriminelle blitt pågrepet i Oslo. Rundt 28 kilo narkotika er beslaglagt fra miljøene disse personene er en del av.

Ifølge Touch Down-prosjektets rapport for første halvår 2013 står vestafrikanske kriminelle for en «veldig stor del» av den synlige kriminaliteten i Oslo sentrum.

Prosjektet har gitt resultater:

På halvannet år er over 14 kilo kokain, syv kilo heroin og nesten syv kilo hasj beslaglagt.

Rundt 450 personer er pågrepet.

120 personer ble utvist og 285 fikk utvisningsvedtak i fjor.

Beslagene har ført til 31 større narkotikainnførselssaker og seks saker med organisert narkotikakriminalitet.

Flere av de største sakene knyttet til innførsel og omsetning er fortsatt under etterforskning.

Men til tross for politiets aksjoner, er problemet større enn noensinne. 394 nigerianske asylsøkere er kommet til Norge hittil i år, en økning på 100 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De fleste er menn i 20-30-årene. Daglig ermange av demsynlige i Oslos gater, som selgere av hasj, kokain og narkotiske tabletter.

Europas åpne grenser settes på prøve. De kriminelle er en prøvelse for våre samfunn.

De skaper ikke bare problemer for kommende statsminister Erna Solberg (H) og borgerlige regjeringsforhandlinger. De setter hele EU og en av hjørnesteinene i det europeiske prosjektet – retten til å bevege seg fritt over landegrensene – på prøve.

Disse afrikanske kriminelle søker ofte asyl når de blir pågrepet av politiet. De sendes ut av landet hvis de har en ID som kan bekreftes. Ofte er de tilbake i Norge etter kun kort tid. Dette er katt og mus, hvor katten er den svake part.

Stadig flere søker asyl idet de pågripes av politiet. Sakene får ofte 48 timers hurtigbehandling. Dersom politiet klarer å fastlå deres identitet, sendes de ut. Kort tid senere er mange av dem tilbake i Norge.

I rapporten fra Touch Down-prosjektet kommer det frem at politiet mener det er en utfordring med såkalt «resirkulering av kriminelle».

Mange av de utviste vestafrikanske kriminelle transporteres til sitt første asylland i Schengen, for eksempel Italia. Dermed kan de også komme raskt tilbake i Norge.

Det har hendt at de er tilbake allerede samme dag som de blir uttransportert, ifølge politiets rapporter.

Uten sikker ID kan de kriminelle ikke sendes ut av Norge. Er det dette som er veien til et tryggere og bedre Norge?

ID’en han oppgir, viser seg å være falsk. I politiets fingeravtrykksregister har han et annet navn. Og mannen med disse fingeravtrykkene fikk endelig avslag på asylsøknaden sin og ble utvist for tre år siden.

Siden politiet ikke klarer å fastlå identiteten hans, blir han dimittert dagen etter. Han kan ikke sendes ut av Norge uten sikker ID. Nå er han ute på gaten igjen.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Grenselose-gjengangere-7310170.html