Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold tar overfor NRK til orde for flere lukkede asylmottak fordi mange søker asyl for å drive kriminalitet i Norge.

Han sier at politiet i hovedstaden bruker store ressurser på gatekriminalitet begått av folk som har søkt beskyttelse i Norge. Daglig tar de asylsøkere for salg av narkotika eller annen kriminalitet. Ofte blir samme person tatt flere ganger.

Utlendinger står for en stor del av kriminaliteten som begås i Oslo. Målt i folketall er Grønland politistasjons område et av landets største. Av de pågrepne er omlag 60 prosent utenlandske statsborgere. Ifølge en rapport fra statsadvokaten i Oslo, har en stor del av dem ikke lovlig opphold i Norge, eller de er asylsøkere som ikke oppholder seg på asylmottak.

Politiet er hjelpeløse vitner til at kriminelle kan drive sin virksomhet nokså uforstyrret:

Men å straffe en utlending for mindre alvorlig kriminalitet er ikke lett. Salg av noen gram hasj, for eksempel, straffes ikke strengt nok til at politiet vil få medhold i retten for varetektsfengsling.

– Dermed blir det ofte bare en bot. Den blir sjelden betalt. Å drive inn pengene fra en person som kanskje har falsk identitet og ingen fast adresse i Norge er nesten umulig, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Han mener straffenivået for mindre alvorlig kriminalitet i Norge er så lavt at vi trekker til oss utenlandske kriminelle.

Til Tormod Strand sier politiet at mange asylsøkere kommer fra mottak langt fra hovedstaden for å selge narkotika, og at det tar lang tid før noen reagerer:

Hvis en asylsøker forlater asylmottaket, kan det ta bortimot en uke før noen reagerer. Da hender det ikke sjelden at han er blitt et problem for oslopolitiet.

– Vi beslaglegger mange NSB-billetter fra så langt nord i Norge du kommer. Flere av dem vi pågriper er kjent med begrepet minipris hos NSB.

På asylmottaket i Stamsund i Lofoten sier mottaksleder Tom Edvardsen at asylsøkere uten å søke permisjon kan være borte fra mottaket i bortimot ei uke, hvis de knytter det til ei helg.

 

– Søker asyl for å selge narkotika
Asylsøkere fra Nord-Norge selger narkotika i Oslo