Temperaturen var høy og uenigheten tydelig da Jon Helgheim (FrP) møtte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til debatt om gjengkriminalitet i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Helgheim: – Vi må bli hardere i klypa, vi må få sosionomene bort og politiet inn …

Johansen: – Herregud!

Helgheim: – … slik at politiet klarer å reagere på en ordentlig måte, og klarer å holde disse borte fra gata.

Programleder Lydersen spør Helgheim: – Du mener rett og slett at sosionomene har skylda?

Johansen (bryter inn): – Herregud …

Helgheim (mens Johansen stønner): – Jeg mener man har gått for langt i den retning.

Helgheim hevdet at byrådslederen gjerne vil bortforklare at innvandring har noe med saken å gjøre. Johansen avviste det, og poengterte:

– De unga – uansett om de har somalisk, eritreisk, irakisk eller albansk bakgrunn – det er våre unger.

– Får ikke straff

Penger er ikke problemet, mente FrPs innvandringspolitiske talsperson.

– Vi må tørre å innrømme noen ting. Det er ikke penger som er problemet, men det at de unge ikke får straff. Man har gått bort fra straffereaksjoner slik at unge lovbrytere får gå fri på gata.

Helgheim peker på «sosionomer og den slags» som forklaring på at man har mistet troen på straff som virkemiddel i kriminalitetsbekjempelsen.

– Det er sosionomer og den slags som har fått vinne igjennom i politiet. De har fått drive lobbyvirksomhet opp mot politiet, og fått etablert en tro på at straff ikke virker, sa Helgheim.

Støtte fra Sjøvold

Han får delvis støtte fra politimester Hans Sverre Sjøvold:

– Det er helt klart at mange av de unge lovbryterne vi har, de får ingen særlig reaksjon fra samfunnet.

Sjøvold påpeker at det er politikerne som må bestemme om straff og straffenivå, men sier:

– Man trenger en tydelig reaksjon fra samfunnet.

Byrådsleder Raymond Johansen, derimot, mener at flere sosionomer er svaret.

– Vi kan gjerne få enda flere sosionomer for å ta vare på og fange opp ungdommen, sa Johansen.

– De må fanges opp slik at de kan bruke livet sitt på noe annet enn å selge dop. Jeg tror ikke fengsling vil hjelpe i det hele tatt, sa en tydelig irritert Raymond Johansen.

Rapport: Fra vondt til verre

En tilsynsrapport fra Oslo statsadvokatembeter viser at Oslo-politiets innsats mot organisert kriminalitet har gitt dårlige resultater.

Politimester Hans Sverre Sjøvold erkjenner at politiet kunne gjort mer for å fange opp noen av de kriminelle på et tidligere tidspunkt.

– Men vi gjør jo ganske mye, da, for å bekjempe problemene i Oslo syd. I media virker det jo nesten som om vi ikke gjør noe som helst, og vi blir nærmest idiotforklart. De forlaringene som gis i det offentlige rom, blir svært enkle.

Sjøvold sier at han trenger mer penger:

– 30 millioner fra regjeringen er bra, men det er ikke nok.