Nytt

Elleve personer er dømt til fengselsstraffer opp til 15 år i en omfattende narkotikasak i Borgarting lagmannsrett.

Saken omhandler fem innførsler av narkotika – eller forsøk på innførsel – til Norge fra Belgia og Nederland i 2013 og 2014. Til sammen tolv tiltalte har møtt i lagmannsretten med hele 27 forsvarsadvokater.

En av de tolv ble frifunnet i lagmannsretten. De øvrige er dømt til mellom 3 til 15 års fengsel for ulike grader av deltakelse i narkotikasmuglingen.

Flere av de tiltalte er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen fordi retten mener narkotikasmuglingen har blitt gjennomført av en «organisert kriminell gruppe».

Beslag i Göteborg

Det største narkotikabeslaget ble gjort av svensk politi i Göteborg i august 2013. Det ble beslaglagt 106 kilo cannabis, fem kilo kokain og snaut to kilo ecstasy i en svenskregistrert kassebil.

I april 2014 ble en norskregistrert leiebil stoppet ved Kongsvinger med 6 kilo kokain og 2,5 kilo heroin.

Albanere

Da saken ble behandlet i Follo tingrett i fjor ble en norskmakedoner dømt til 17 års fengsel og utpekt som leder for narkotikaligaen der flere har bakgrunn fra Balkan. Denne mannen fikk i lagmannsretten redusert straffen til 13 års fengsel.

En 36 år gammel mann med norsk statsborgerskap, men albansk bakgrunn, er i dømt den strengeste straffen i lagmannsretten med 15 års fengsel. Retten omtaler ham som «drivkraften i planleggingen og organiseringen» og karakteriserer ham som en bakmann.

En 40 år gammel mann, også han norsk statsborger med albansk bakgrunn, er idømt 14 års fengsel.